The Reality of Faith in the Concept of Saint John Paul II. Selected Aspects

Keywords: faith, trust, attitude and act of faith, living by faith, Trinitarian, ecclesial and personal-existential aspects of faith, Saint John Paul II, papal teaching

Abstract

The faith is the foundation of a believer’s life and it has a huge importance for him. It raises believers to a higher personal level of existence. It enables each man to overcome difficulties and crises as well as it motivates for good and heroic actions. The faith organizes life around values, opens people to their neighbor’s world and history. While studying the teachings of Pope Saint John Paul II, we discover that the problem of faith occupies a central place in it. The hundredth anniversary of the birth of the Polish Pope became an inspiration for the author of this publication to reach for the teaching of this Saint Pope. In the present publication there will be shown selected issues helping to understand the richness of the Christian faith in a believer’s living. While presenting the reality of faith the accent will firstly be put on the concept and content of Christian faith, then the author will show the selected characteristic features of the faith in the view of Saint John Paul II as well as the main threats and difficulties of faith, encountered by modern man in its acceptance and formation.

References

Bartnik, Czesław Stanisław. „Wiara Kościoła”. Collectanea Theologica 51, nr 3(1981): 41-52.

Dziuba, Andrzej Franciszek. „Wiara jako osobowe przyjęcie Boga Zbawcy i Jego dzieła”. Homo Dei 47, nr 3(1978): 277-83.

Greniuk, Franciszek. „Wiara fundamentem życia chrześcijańskiego”. Roczniki Teologiczne 41, z. 3(1994): 7-18.

Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska «Catechesi tradendae» o katechizacji w naszych czasach, 16.10.1979”. W: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, 7-86. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1996.

Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska «Reconciliatio et paenitentia» o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, 2.12.1984”. OsRomPol 5, nr 10(1984): 5-15.

Jan Paweł II. „Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 «Incarnationis misterium». Rzym, 29.11.1998”. OsRomPol 20, nr 1(1999): 9-15.

Jan Paweł II. „Encyklika «Fides et ratio» o relacjach między wiarą a rozumem, 14.09.1998”. OsRomPol

, nr 11(1998): 4-40.

Jan Paweł II. „Encyklika «Veritatis splendor» o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, 6.08.1993”. OsRomPol 14, nr 10(1993): 4-47.

Jan Paweł II. „Homilia podczas Mszy św., Brasilia, 15.10.1991”. OsRomPol 12, nr 11(1991): 13-5.

Jan Paweł II. „Homilia podczas Mszy św., Bruksela, 20.05.1985”. W Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. Marian Radwan, Teresa Gorzkula i Katarzyna Cywińska, 289-98. Rzym-Lublin: RW KUL, 1986.

Jan Paweł II. „Homilia podczas Mszy św., Warszawa, 2.06.1979”. W Jan Paweł II. Nauczanie Papieskie. Rok 1979, t. 2, cz. 1, red. Eugeniusz Weron i Antoni Jaroch. Poznań: Pallottinum, 1991: 598-601.

Jan Paweł II. „List apostolski «Tertio millennio adveniente» w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000, 10.11.1994”. OsRomPol 15, nr 12(1994): 4-22.

Jan Paweł II. „Orędzie do uczestników Międzynarodowego Kongresu poświęconego powołaniom w Europie, 29.04.1997”, OsRomPol 18, nr 8-9(1997): 34-6.

Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei. Lublin: RW KUL, 1994.

Jan Paweł II. „Przemówienie do uczestników Kongresu Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, Częstochowa, 15.08.1991”. OsRomPol 12, nr 8(1991): 33-6.

Jan Paweł II. „Przemówienie do uczestników plenarnego zebrania Sekretariatu dla Niewierzących, 5.03.1988”. OsRomPol 9, nr 3-4(1988): 28.

Jan Paweł II. „Przemówienie na spotkaniu z Konferencją Episkopatu Austrii, Salzburg, 24.06.1988”. OsRomPol 9, nr 7(1988): 24-6.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji dla przedstawicieli Samorządów Małopolski, Rzym, 28.10.1996”. OsRomPol 18, nr 1(1997): 47.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 10.04.1985”. OsRomPol 6, nr 4-5(1985): 19.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 13.03.1985”. OsRomPol 6, nr 3(1985): 9-10.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 17.04.1985”. OsRomPol 6, nr 4-5(1985): 19-20.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 19.06.1985”. OsRomPol 6, nr 6-7(1985): 10.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 27.03.1985”. OsRomPol 6, nr 3(1985): 10.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 3.04.1985”. OsRomPol 6 nr 4-5(1985): 19-20.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 3.06.1987”. OsRomPol 8, nr 7(1987): 6.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 3.07.1991”. OsRomPol 12, nr 7(1991): 40-1.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 8.05.1991”. OsRomPol 12, nr 6(1991): 58-9.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas audiencji generalnej, 9.10.1985”. OsRomPol 6, nr 10-12(1985): 19-20.

Jan Paweł II. „Przemówienie podczas trzeciej sesji Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce, Nairobi, 19.09.1995”. OsRomPol 16, nr 11-12(1995): 30-2.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.

Kongregacja Nauki Wiary. „«Wyznanie wiary» i «Przysięga wierności», 1.07.1989”. W W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, tł. i opr. Zygmunt Zimowski i Janusz Królikowski, 333-5. Tarnów: Wyd. Biblos, 1995.

Łukaszyk, Romuald. „Wiara jako osobowa odpowiedź człowieka na wezwanie Boże w ujęciu biblijnym”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 31, z. 2(1984): 19-31.

Rahner, Karl i Vorgrimler, Herbert. Mały słownik teologiczny. Warszawa: Wyd. PAX, 1987.

Rusecki, Marian. „Objawienie Boże wezwaniem do zbawczego dialogu”. W Być chrześcijaninem dziś, red. Mariian Rusecki, 49-57. Lublin: RW KUL, 1992.

Rusecki, Marian. „Wiara jako odpowiedź człowieka na Boże Objawienie”. W Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie, red. Marian Rusecki i Edward Pudełko, 43-54. Lublin: RW KUL, 1995.

Salomon, Paweł. Co Chrystus daje dzisiaj młodym? Nauczanie Jana Pawła II do młodzieży. Kraków: Wyd. Bratni Zew, 1998.

Słomka, Walerian. „Boskie i ludzkie uwarunkowania aktu wiary chrześcijańskiej”. Communio 1, nr 4(1981): 32-9.

Szafrański, Adam Ludwik. Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin: TN KUL, 1990.

Zarembski, Zbigniew. „Pedagogia wiary w nauczaniu Papieża Jana Pawła II”. Ateneum Kapłańskie 142, z. 570(2004): 221-37.

Zarembski, Zbigniew. „Wychowanie chrześcijanina do pogłębiania wiary”. W Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty, red. Anna Różyło i Mariusz Sztaba, 213-34. Lublin: Wyd. KUL, 2015.

Zarembski, Zbigniew. „Zagrożenia wiary we współczesnym świecie”. Studia Włocławskie 8(2005): 42-57.

Published
2020-06-30
Section
Articles