Basics of Primacy and Mission of the Bishop of Rome According to Cardinal Gerhard L. Müller

Keywords: pope, primacy, church, fundamental ecclesiology

Abstract

Pytanie o miejsce i rolę papieża w Kościele katolickim bardzo wyraźnie pojawia się w myśli teologicznej kard. G.L. Müllera (ur. 1947). Niemiecki hierarcha, podejmując refleksję nad tym zagadnieniem, czyni to w sposób uporządkowany i systematyczny, łącząc wątki dogmatyczne ze spojrzeniem fundamentalnoteologicznym. Papiestwo, zdaniem G.L. Müllera, jest faktem historycznym, który posiada swoje źródło w tajemnicy Objawienia. Podejmując refleksję nad tym zagadnieniem, obecnym w myśli teologa, autor odwołuje się do jego kluczowych tekstów, przede wszystkim do pracy Der Papst. Sendung und Auftrag opublikowanej w roku 2017, a także do wypowiedzi zawartych w tomie rozmów, jakie z kardynałem przeprowadził red. Paweł Lisicki. W prezentowanym artykule autor ukazuje najpierw interpretację klasycznych tekstów prymacjalnych, proponowaną przez kard. Müllera. Następnie omawia najwcześniejsze świadectwa Tradycji, do których odwołuje się niemiecki teolog. W końcu zwraca uwagę na misję, jaka wypływa z papieskiego urzędu. W zakończeniu wyciąga wnioski w perspektywie eklezjologii fundamentalnej.

References

Benedykt XVI. Uczniowie Pana. Katechezy o Apostołach. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2020.

Biniek, Rafał. Theologie und Praxis des Petrusamtes bei Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. Zum Primat des Bischofs von Rom im Denken und Handeln des Theologen auf dem Papstthron. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2017.

Bockmuehl, Marcus. Simon Peter in Scripture and Memory: The New Testament Apostle in the Early Church. Ada: Baker Academic, 2012.

Bujak, Janusz. Prymat biskupa Rzymu w świetle katolicko-prawosławnego dialogu ekumenicznego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.

Clément, Olivier. Rzym inaczej. Tłumaczyła Maria Żurowska. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999.

Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Kościele, zbawieniu, historii i współczesności z kardynałem Gerhardem L. Müllerem rozmawia Paweł Lisicki. Łomża: CEM Spes Media Group, 2018.

Gnilka, Joachim. Piotr i Rzym. Obraz Piotra w pierwszych dwu wiekach. Przełożył Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Guarducci, Margherita. La Tomba di San Pietro. Una straordinaria vicenda. Milano: Rusconi, 1989.

Ignacy Antiocheński. „List do Kościoła w Rzymie”. W Pierwsi świadkowie. Przekład Anna Świderkówna. Wstęp, komentarz i opracowanie Marek Starowieyski, 128–131. Kraków: Wydawnictwo M, 1998(²).

Karczewski, Marek. „Piotr jako Pasterz w J 21,15–19”. Studia Nauk Teologicznych PAN 10 (2015), 31–48.

Klausnitzer ,Wolfgang. Der Primat des Bischofs von Rom. Entwicklung – Dogma – Ökume-nische Zukunft. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2004.

Klemens Rzymski. „List do Kościoła w Koryncie”. W Pierwsi świadkowie. Przekład Anna Świderkówna. Wstęp, komentarz i opracowanie Marek Starowieyski, 51–87. Kraków: Wydawnictwo M, 1998(²).

Lisicki, Paweł. Grób rybaka. Śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskich podziemi. Warszawa: Wydawnictwo Fronda, 2019.

Müller, Gerhard Ludwig. Der Papast. Sendung und Auftrag. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2017.

Müller, Gerhard Ludwig. Papież. Posłannictwo i misja. Przekład Joachim Kobienia. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017.

Müller, Gerhard Ludwig. Drogowskazy na dzisiaj. Przełożył Stanisław Tasiemski. Kraków: Wydawnictwo M, 2018.

„Prymat Piotrowy”. Studia Nauk Teologicznych PAN 10 (2015).

Ratzinger, Joseph. „Primat, Episkopat und successio apostolica“. W Joseph Ratzinger. Künder des Wortes und Diener eurer Freude. Theologie und Spiritualität des Weihesakramentes (JRGS 12), 212-232. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2010.

Ratzinger, Joseph. „Primat Petri und Einheit der Kirche“. W Joseph Ratzinger. Kirche – Zeichen unter den Völkern. Schriften zur Ekklesiologie und Ökumene. Erster Teilband (JRGS 8/1), 610–628. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2010.

Ray, Stephen K. Upon This Rock: St. Peter and the Primacy of Rome in Scripture and the Early Church. San Francisco: Ignatius Press, 1999.

Roma sacra. Guide the Churches in the Eternal City. The Vatican Necropolis. Itinerary 25 (1995).

Rowiński, Tomasz. Bękarty Dantego. Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów, 2015.

Rowiński, Tomasz. „O postępach turbopapiestwa”. Christianitas nr 71–72 (2018): 23–31.

Salij, Jacek. Po co Kościołowi papież? Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2011.

Seweryniak Henryk. „Geneza Kościoła i pierwsze etapy jego rozwoju”. W Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa, red. Henryk Seweryniak, Marek Skierkowski, 185–211. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011.

Seweryniak, Henryk. Geografia wiary. Warszawa: Wydawnictwo Więź, 2010(²).

Seweryniak, Henryk. Teologia fundamentalna. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Więź, 2010.

Sordi, Marta. I Cristiani e l’impero Romano. Milano: Jaca Book, 2017.

Żywica, Zdzisław. „Szymon Piotr znakiem trwania i jedności Jezusowego Kościoła Żydów i Greków według Mt 16,13–20”. Studia Nauk Teologicznych PAN 10 (2015): 15–30.

Published
2020-09-29
Section
Articles