Servant of God Antoni Henryk Szuman – Franciscan Tertiary

Keywords: diocese of Pelplin, 2nd group of Polish martyrs, beatification process, Szuman, Third Order of St. Francis

Abstract

This article concerns Msgr. Antoni Henryk Szuman, who leads the second group of martyrs from the diocese of Pelplin in the current beatification process. It attempts to sketch his activity as a Franciscan tertiary, which until now remains the least well-know element of his life. The article starts with a general picture of Polish Franciscan tertiaries and their activities and proceeds to an analysis of functions and works of Szuman in the Third Ordere.

Author Biography

Krzysztof Dalecki, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology

Ks. mgr Krzysztof Dalecki – doktorant II roku Historii Kościoła w Instytucie Nauk Teologicznych KUL

References

Bar J., Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II, ATK, Warszawa 1977.

Bar J., Szkoła Seraficka, Drukarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1948.

Dalecki K., Pelpliński Sługa Boży Antoni Henryk Szuman i jego walka na polu społecznego problemu alkoholizmu w okresie lat międzywojennych, „Studia Pelplińskie” 52(2018), s. 95-109.

Dąbrowski K., Ksiądz prałat Henryk Antoni Szuman życie i działalność, „Studia Pelplińskie” 11(1976), s. 43-55.

Głodowski B., O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2016.

Granowa M., Kościerzyna, „Szkoła Seraficka” 12(1937), nr 3, s. 93.

Iriarte L., Historia franciszkanizmu, Bracia Mniejsi Kapucyni, Kraków 1998.

Krasińska I., Działalność redakcyjno-wychowawcza ks. Henryka Antoniego Szumana na rzecz najmłodszych odbiorców. Na przykładzie „Naszego Przewodnika” (1913-1919), w: Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 299-318.

Kuczkowski M., Dzieje Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu na ziemiach polskich w latach 1918-1939 w świetle czasopism tercjarskich, Bernardinum, Pelplin 2010.

Kuczkowski M., Ks. Antoni Henryk Szuman – tercjarz franciszkański, „Głos św. Franciszka” 2010, nr 10, s. 38-39.

Kuczkowski M., Tercjarze św. Franciszka z Asyżu, Bernardinum, Pelplin 2014.

Mazurowski W., Ksiądz Antoni Henryk Szuman ze Starogardu Gdańskiego, „Pielgrzym” 15 (2004), nr 12, s. 9.

Mross H., Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, Bernardinum, Pelplin 1995, s. 324-325.

Reguła i jej wyjaśnienie oraz świadectwo przyjęcia i profesji, Kraków 1928.

Reguła Tercyarska, w: Nowy Brewiarzyk Tercyarski, Kraków 1910, s. 91-112.

Sajewicz J., Głos mają sieroty. Życie i działalność wielkiego opiekuna sierot ks. prałata Antoniego Henryka Szumana proboszcza starogardzkiego zamordowanego w Fordonie w 1939 r., Veritas, Londyn 1985.

Szuman H., Dlaczego i jak powinien tercjarz walczyć z alkoholizmem, „Wiadomości Tercjarskie” 1938, nr 35, s. 346-353.

Szuman H., Sprawozdanie Zgromadzenia III. Zakonu w Starogardzie za rok 1932, „Wiadomości Tercjarskie” 1933, nr 19, s. 238-239.

Szwoch R., Sługa Boży, ks. prałat Antoni Henryk Szuman, „Męczennicy. Biuletyn Informacyjny Postulacji Procesu Beatyfikacyjnego II Grupy Polskich Męczenników z okresu II wojny światowej” 2004, nr 1, s. 13-18.

Szwoch R., Nie ma miłości większej od tej, „Pielgrzym” 19(2008), nr 18, s. 12-13.

Tercjarska Reguła Życia z odpustami dla Braci i Sióstr Pokutujących św. O. Franciszka Serafickiego w III. Zakonie żyjących, Kraków 1934.

Theiss W., Pomorskie Towarzystwo Opieki Nad Dziećmi (1918-1948). Zarys działalności, „Kultura i Edukacja” 4(1994), s. 63-76.

Theiss W., Społeczno-wychowawcza działalność ks. Henryka Szumana, w: Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918-1939, red. E. Walewander, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.

Theiss W., Troska i nadzieja. Działalność społeczno-wychowawcza ks. Henryka Szumana na Pomorzu w latach 1908-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Theiss W., Pomorskie Towarzystwo Opieki Nad Dziećmi 1918-1948, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 36(1994), s. 173-191.

Walkusz J., Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939, Wydawnictwo Diecezjalne, Pelplin 1992.

Walkusz J., Pozaduszpasterska działalność ks. Antoniego Henryka Szumana, „Męczennicy. Biuletyn Informacyjny Postulacji Procesu Beatyfikacyjnego II Grupy Polskich Męczenników z okresu II wojny światowej” 2004, nr 1, s. 19-25.

Published
2020-04-29
Section
Articles