The Challenges of Living in a Society Faced by Families Raising Children with Visible and Invisible Disabilities

  • Dariusz Pater Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Theology
Keywords: disability, visible disability, invisible disability, children’s cerebral palsy, depression, suicide

Abstract

There is not a single, commonly accepted definition of disability. All representatives of science stress that regardless of the kind of disability, it does not only refer to the individual, but also to a relation between the individual and society. A society that accepts the fact that there exist things that are imperceptible to the human eye is more likely to accept various disabilities, also those invisible ones.

Author Biography

Dariusz Pater, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Theology

Rev. Dariusz Pater, Prof. UKSW, Faculty of Theology UKSW in Warsaw, theologian, bioethi-cist, psycho-oncologist

References

Bedirhan, T. Międzynarodowa klasyfikacja uszkodzeń, aktywności i uczestnictwa ICIDH-2. Warsaw, 1998.

Benedict XVI. Encyklika Spe salvi. Vatican, 2007.

Borkowska, M., Szwiling, Z. Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla rodziców. Warsaw: PZWL, 2015.

Borzęcka, A. “Diagnoza dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej.” In: Diagnoza interdyscyplinarna wybrane problemy. Ed. J. Skibska, 253–271. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2017.

Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. Psychologia zaburzeń. Vol. 1. Gdańsk: GWP, 2011.

Czochańska, J., Łosiowski, Z. “Mózgowe porażenie dziecięce.” In: Neurologia dziecięca. Ed. J. Czochańska, 328–346. Warsaw: PZWL, 1985.

Dąbrowska-Jabłońska, I. Sytuacja szkolna dziecka urodzonego w zamartwicy. Rodzaje zagrożeń i możliwości pomocy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002.

Drużałowska, G. “Niepełosprawność.” In: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Vol. 3. Ed. T. Pilch. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004.

Fraser, H. Małe wielkie rzeczy. Trans. J. Hardukiewicz-Chojnowska. Kraków, 2018.

John Paul II, An apostolic letter Salvifici doloris. Vatican, 1984.

Janion, E. Dziecko przewlekle chore w rodzinie. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007.

Kosowska, M. Depresja w aspekcie teologiczno-moralnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2015.

Lelonek, B., Wiraszka, G. “Depresja – współczesny problem zdrowia psychicznego i zagrożenie cywilizacji.” In: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Ed. K. Kowalczuk, E. Krajewska-Kułak, M. Cybulski, Vol. 2, 16–31. Bialystok, 2016.

Maciarz, A. Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004.

Maliszewska, A. W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Michałowicz, R. “Problemy kliniczno-diagnostyczne.” In: Mózgowe porażenie dziecięce. Ed. R. Michałowicz, 15–202. Warsaw: PZWL, 2001.

Moraczewska, B. “Sytuacja rodzinna i społeczna rodzeństwa pełnosprawnego mającego brata lub siostrę z niepełnosprawnością.” Seminare (2008), 25: 294–299.

Panek, M.P. Wymiary niepełnosprawności. Gdynia: NOVAE RES Wydawnictwo Innowacyjne, 2012.

Racław, M., Szawarska, D. “Ukryte/ niewidoczne niepełnosprawności a polityka tożsamości i etykietowania w życiu codziennym.” Przegląd Socjologii Jakościowej (2018), 15: 30–46.

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2003.

Tillmann, C. Niemand sollte vor seinem Tod sterben. Ein Mutmachbuch für Schwerkranke und ihre Angehörigen. Marburg, 2019.

Twardowski, A. “Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych.” In: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, 18–54. Ed. I. Obuchowska. Warsaw: WSiP, 1995.

Wojciechowski, F. Niepełnosprawność. Rodzina. Dorastanie. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007.

Zabłocki, K.J. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998.

Published
2020-01-30
Section
Articles