On Fallacies of Conscience. The Difficulties Concerning Overcomings of Conscience’s Defectiveness

  • Anna Szudra-Barszcz Faculty of Social Sciences, John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: conscience; concept of conscience; fallacy of conscience; mendacity; education

Abstract

The paper concerns the defectiveness of conscience. I start with description of conscience’s concepts and the practical results of its acceptance. Then I argue for the thesis that cognition of moral good’s objective value is necessary for the overcomings defectiveness of conscience. Finally I formulate the concept of mendacity as the form of conscience defect the most resistant to changes.

References

Arystoteles (1982). Etyka nikomachejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
Biesaga, T. (2008). Sumienie. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 9 (s. 267-270). Lublin: Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu.
Maritain, J. (2001). Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Szostek, A. (2009). Otwartość na prawdę fundamentem wychowania sumienia. W: K. Krajewski (red.), Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Woroniecki OP, J. (1986). Katolicka etyka wychowawcza. W: Etyka ogólna. T. 1. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Chudy, W. (2003). Filozofia kłamstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
Shakespeare W. (1980). Sławna historia żywota Króla Henryka VIII. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Published
2019-06-27
Section
Articles