From the Scientific Editor

  • Alina Rynio Faculty of Social Sciences, John Paul II Catholic University of Lublin

References

Górska, L. (2008). Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium z perspektywy poznawczej pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Górska, L. (2016). Podmiotowość. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 781-785). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
Guardini, R. (1991). Bóg daleki i Bóg bliski (tł. J. Koźbiał). Poznań: W drodze.
Jaworska-Witkowska, M. (2009). Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Impuls.
Jaworska-Witkowska, M. (2007). W stronę pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jeger, W. (2001). Paideia. Formowanie człowieka greckiego (tł. M. Plezia, H. Bednarek). Warszawa: Fundacja Aletheia.
Kubinowski, D. Nowak, M. (2006). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: Impuls.
Kunowski, S. (1980). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.
Maritain, J. (1981). Humanizm integralny (tł. M. Reutt). Warszawa: Krąg.
Nowak, M. (2012). Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Lublin: Wyd. KUL.
Rynio, A. (2004). Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin: Wyd. KUL.
Rynio, A. (2019). Wychowanie do odpowiedzialności. Studium teorii i praktyki pedagogiki integralnej. Lublin: KUL.
Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
Wojtyła, K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Published
2019-06-27
Section
Editorials