The Educational Projects in Historical Education of Children and Youth

Main Article Content

Aneta Zawadzka
Mateusz Zawadzki

Abstract

The aim of this paper is to present the chances which educational projects create in historical education of children and youth. Indirectly the aim of this paper will be also to inspiring teachers to explore new forms and methods of teaching history and to moving away from established routines of conduct in achieving educational goals.


The presented paper includes its own proposals for projects that can be implemented in schools in the education of history, especially the history period of the interwar and World War II.

Article Details

Section
Articles

References

Adamczyk G.: Metoda projektów na lekcji powtórzeniowej z historii, „Wiadomości Historyczne” 2001, nr 4.
Bieniek M.: Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2007.
Chałas K.: Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Warszawa: Nowa Era 2000.
Chałas K.: Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna. Badania w działaniu. Z doświadczeń Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Warszawa: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski 2012.
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 22 lutego 2012 poz. 204. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, zał. 7 i 8.
Jadczak M.: Nowe metody nauczania historii, „Wiadomości Historyczne” 1998,nr 1.
Majorek Cz.: Metody, techniki i strategie dydaktyczne w nauczaniu historii, [w:] J. Maternicki, Cz.Majorek, A. Suchoński (red.), Dydaktyka historii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
Okła G.: Metoda projektów w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1.
Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sprawozdanie o wynikach egzaminu maturalnego w 2005 roku. Przedmioty humanistyczne, Warszawa 2005.
Centralna Komisja Egzaminacyjna. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2012.