Threats to Women’s Safety Caused by Their Remaining in Violent Relationships

Main Article Content

Martyna Jakubiuk-Flisiak

Abstract

In this article I would like to discuss a topic that is still current and concerns the safety of people who face domestic violence on a daily basis. Persisting in a violent relationship is a complex problem that is not always easy to recognize and effectively counteract. Often, in the early stages of a relationship, there are no clear indications of the possibility of this danger, and the would-be victim has no reason to believe that he or she may find themselves in a destructive situation in the future. In public discourse, domestic violence is mainly seen through the prism of social pathologies. People think that violent behavior is characteristic of homes, families, and places where alcoholism or drug addiction also occurs. Unfortunately, the group of people who are actually affected is much broader. Violence does not choose, it does not take into account age, education or wealth. Women in marriages and partnerships are a particularly vulnerable group.

Article Details

Section
Articles

References

Aronson, E. (2009). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Comito, T. (2021). Przemoc której nie widać. Jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej. Poradnik z ćwiczeniami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Gadomska, H. (2021). Gaslighting. Najokrutniejsza i najbardziej wyrafinowana forma przemocy, https://www.focus.pl/artykul/najsubtelniejsza-i-najokrutniejsza-forma-przemocy-gaslighting-to-pojecie-lepiej-znac [dostęp: 08.06.2022].
Hołyst, B. (2011). Kryminologia. Wyd. 11. Warszawa: Wolters Kluwer.
Kluczyńska, S. (2000). Dlaczego kobiety zostają? https://psychologia.edu.pl/czytelnia/131-przemoc/1470-dlaczego-kobiety-zostaja-sylwia-kluczynska.html [dostęp: 08.06.2022].
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Dz.U. 2015 poz. 961.
Lombroso, C. (1891). Człowiek–zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej. Zbrodniarz urodzony, obłąkaniec zmysłu moralnego. Tłum. J. L. Popławski. Warszawa: Nakładem M. Wołowskiego.
Mazur, J. (2002). Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Merlibuda, J. (2005) Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie. http://docplayer.pl/6058708-Charakterystyka-zjawiska-przemocy-w-rodzinie.html [dostęp: 08.06.2022].
Opozda, D., Parzyszek, M. (2019). Wychowanie w rodzinie w wybranych teoriach pedagogicznych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Przemoc domowa na wsi. https://www.wykluczeni.pl/przemoc-domowa-na-wsi/ [dostęp: 08.06.2022].
Pysz, M. J. (2019). Cykl przemocy w rodzinie. https://poradnictworodzinne.pl/cykl-przemocy-rodzinie/ [dostęp: 08.06.2022].
Sadecka, S. (2021). Ucieknij od przemocy, Newsweek Psychologia, 5, 29-31.
Spurek, S. (2018). Kobiety na wsi są bardziej narażone na ubóstwo i przemoc niż kobiety w mieście, https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,24050463,kobiety-na-wsi-sa-bardziej-narazone-na-ubostwo-i-przemoc-niz.html?disableRedirects=true [dostęp: 08.06.2022].
Szokujące zwyczaje na świecie – przymusowe narzeczone. https://turystyka.wp.pl/szokujace-zwyczaje-na-swiecie-przymusowe-narzeczone-6044267735478913a [dostęp: 08.06.2022].
Zespół Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. (2006) Cykle przemocy w rodzinie. http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/30-cykle-przemocy-w-rodzinie [dostęp: 08.06.2022].