Fidelity as a Value in the Opinion of Fiancees in the Light of the Pilot Study

Main Article Content

Magdalena Parzyszek

Abstract

The puropse of this article is to present the views of brides on fidelity as a value. The article is in the form of a communication from the conducted research, which was of a pilot nature. The subject of studying the presented research was the value of fidelity in the opinion of people preparing for marriage.

Article Details

Section
Articles

References

Augustyn, J. (2015). Sakrament małżeństwa. Mały poradnik dla narzeczonych i młodych małżonków. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.
Braun-Gałkowska, M. (1987). Psychologia domowa. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
Doroszewski, W. (1969). Wierność. In: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, (1312). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Dudziak, U. (2002). Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli. Częstochowa: Educator.
Dziewiecki, M. (2019). Komunikacja. Kochaj i mów co chcesz! Nowy Sącz: RTCK.
Imieliński, K. (1977). Seksuologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jan Paweł II. (1994), List do Rodzin. Wrocław: TUM.
Kaszowski, M. (1995). W stronę miłości. Formacja ewangelizacyjno-katechetyczna młodzieży pozaszkolnej. Przemyśl: Wydział Duszpasterstwa Rodzin, Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi.
Kłys, J.(1981). Małżeństwo drogą do świętości. In: F. Adamski (red.) Miłość. Małżeństwo. Rodzina. (s. 139-182). Kraków: Wydawnictwo WAM.
Knotz, K. (2001). Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem. Kraków: Wydawnictwo M.
Nadgórny, J. (2006). Wierność – nie tylko małżeńska. In: K. Jeżyna, T. Zadykowicz (red.). Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła, (145-150). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Parzyszek, M. Marzęda, B. (2014). Małżeństwo i rodzina „wielką tajemnicą” „jednego ciała”. Lublin: Episteme.
Parzyszek, M. (2020). Dialog w narzeczeństwie. Fides et ratio, 42(2), 20-27.
Staniek, E. (2005). Miłość wolna, mądra, odpowiedzialna. Kraków: Wydawnictwo eSPe.
Szyran, J. (2010). Dialogiczny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-moralne. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.
Witczak, J. (1984). Kłopoty z miłością, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
Wojtyła, K. (2001). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.