Chastity as a Value in the Opinion of Young People with Different Senses of Gender Identity in the Light of Pilot Research

Main Article Content

Danuta Opozda

Abstract

The aim of the article is to present the views of young people on premarital chastity as a value. The article is in the form of a communication from the conducted research, which was of a pilot nature. The subject of learning about the presented research was the value of cleanliness in the opinion of young people. The research took into account the sense of gender identity in adolescents.

Article Details

Section
Articles

References

Bem, S.L. (2000). Męskość, kobiecość: o różnicach wynikających z płci (tł. S. Pikiel). Gdańsk: GWP. Dziewiecki, M. (2006). Ona, on i miłość. Kraków: Wydawnictwo eSPe.
Dziewiecki, M. (2011). Problemy z seksualnością. Kraków: Wydawnictwo eSPe.
Jan Paweł II (1986). Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. W: T. Styczeń (red.), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku” (O Jana Pawła II teologii ciała) (19-85). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Jarząbek, A. (2021). Czystość przedmałżeńska młodzieży różniącej się poczuciem tożsamości płciowej, praca magisterska pod kier. D. Opozdy. Lublin: Arch. WNS KUL.
Jazukiewicz, I., Rojewska, E. (red.). (2017). Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo. Szczecin: Wydawnictwo USz.
Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
Mandal, M. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Kuczyńska, A. Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Miluska, J. (1996). Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań: WN UAM.
Opozda, D. (2012). Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin: TN KUL.
Ostrowska, U. (2017). Wierność z perspektywy aksjologicznej. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo. Szczecin: Wydawnictwo USz.
Skrzydlewski, P. (2021). Cnoty niewieście. Ateneum Kapłańskie, 2(675), 214-231.
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Wojtyła, K. (1982). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.