50 Years at the University. Mission – Commitment – Gratitude: Speech during the Handing over of the Anniversary Publication. KUL, 09/06/2021

Main Article Content

Dorota Kornas-Biela

Article Details

Section
Editorials

References

Ateista szefem kapelanów uniwersytetu Harvarda. Https://www.ekai.pl/ateista-szefem-kapelanow-uniwersytetu-harvarda/. Dostęp: 31.08.2021.
Domagała-Zyśk, E., Borowicz, A., Kołodziejczyk, R., Martynowska, K. (2021) (red.). Oblicza życia. Księga Jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli. Lublin: Wydawnictwo Episteme.
Filipiak, M. Szostek, A. (2008) (red.). Obecność. Karol Wojtyła – Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dar i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Granat, W. (2014). Deo et Patriae. Głos Rektora KUL. Red. H.I. Szumił. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Leja, K. (2011). Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. DOI: 10.13140/RG.2.1.3539.1529.
Lipkowski, O. (1981). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Jubileusz Profesor Doroty Kornas-Bieli. Https://www.youtube.com/watch?v=K5Or1-sJeH8&t=6574s.
Kancelaria Rektora KUL (1987) (red.). Dar obecności. Jan Paweł II w KUL. Lublin: KUL.
Kucharczyk, G. (2021). Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji. Kraków : Biały Kruk.
Wieczorek, A. (2009a) (wybór i opracowanie). Jan Paweł II do polskich uczonych (1978-2005). Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
Wieczorek, A. (2009b). (wybór i opracowanie). Jan Paweł II o nauce (1978-2005). Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.