The Family Against Helping Dependent Persons – Support in the Local Environment on the Example of Communal Strategies for Solving Social Problems

Main Article Content

Agnieszka Regulska

Abstract

The article concerns the problem of helping dependent people. The family plays a central role in caring for relatives, however, for many reasons, the caring capacity of relatives is limited. The need for organized family support in the performance of caring functions is becoming more and more intense. The article presents the results of the analysis of communal strategies for solving social problems. The main research problem was helping dependent people.

Article Details

Section
Articles

References

Brewiński, M., Karwacki, A. (2009). Strategie w polityce społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Głąbicka, K. (2013). Strategie rozwiązywania problemów społecznych jako przykład realizacji lokalnej polityki społecznej. Wrocławskie Studia Politologiczne, 15, 182-193.
Kawula, S. (1996). Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Kotlarska-Michalska, A. (2003). Zasady budowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. W: K. Marzec-Holka, (red). Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, t. 1. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
Lach, D.E. (2018). Zabezpieczenie społeczne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych.
Rozwiązania polskie na tle wybranych systemów zagranicznych. Forum Prawnicze, 5(49), 3-18. Marynowicz-Hetka, E. (2006). Pedagogika społeczna, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Pączkowska, M. (2002). Samopomoc, pomoc i opieka społeczna. W: J. Halik, (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych.
Radziewicz-Winnicki, A. (2008). Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne.
Regulska, A. (2018). Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości. Analiza dyskursu retoryki politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szweda-Lewandowska, Z. (2015). Niesamodzielni A.D. 2035 – w poszukiwaniu sposobów i źródeł wsparcia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Aeconomica, 4(315), 173-183.