Pope Francis’ Outlook on Conjugal Love as an Inspiration for the Pedagogy of the Family

Main Article Content

Magdalena Parzyszek

Abstract

The paper shows Pope Francis’ understanding of conjugal love, the causes of its crisis and inspirations for the pedagogy of the family. This topic has not been dealt with in Polish pedagogy, therefore, the author aims to draw attention to the innovative, pedagogical potential of Pope Francis’ teaching. The following questions are addressed here: What is Pope Francis’ outlook on conjugal love and what features does he indicate in particular? What kinds of crisis of conjugal love does he emphasize? What does it imply for the Polish pedagogy of the family?

Article Details

Section
Articles

References

Cattaneo, A. (2017). Przygotować się do małżeństwa pod kierunkiem papieża Franciszka. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
Francis. (2013). Każdego dnia odbudowujmy pokój w rodzinie. OssRomPol, 12, 10-11.
Francis. (2017). Address of His Holiness Pope Francis to the Heads of State and Government of the European Union in Italy for the Celebration of the 60th Anniversary of the Treaty of Rome, https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170324_capi-unione-europea.html (05.08.2021).
Francis. (2015). Dzieciątko Jezus prawdziwym pocieszycielem, www.papiez.wiara.pl/doc/2894675.Dzieciatko-Jezus-prawdziwym-pocieszycielem (access: 30.07.2021).
Francis. (2016). Amoris laetitia. O miłości w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo M. Francis. ( 2019). Christus vivit. Poznań: Pallottinum.
Gielarowski, A. (2016). Kryzys kultury, kryzys człowieka. Fenomenologiczna krytyka kultury: Husserl, Lévinas, Henry. Kraków: Wydawnictwo WAM.
John Paul II (1995). Evangelium vitae. Kraków: Wydawnictwo M.
Jaworska, A. (1999). Egoizm małżeński.. W: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny (123-124). Warszawa-Łomianki: Akademia Teologii Katolickiej.
Kalicki, P. (1991). O miłości, małżeństwie i rodzinie. Od starożytności do Jana Pawła II. Poznań: Stowarzyszenie Wydawniczo-Produkcyjne ROY.
Krzemińska, D. (1999). Wolna miłość. W: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny (469-470). Warszawa-Łomianki: Akademia Teologii Katolickiej.
Łobocki, M. (2006). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo ŻAK.
Pawłowska, R. (1999). Wpływ przemian psychospołecznych na miłość erotyczną młodzieży. W: R. Pawłowska, E. Jundziłł (ed.), Miłość i seks w percepcji uczniów (43-69). Koszalin: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna.
Skuczyński, P. (2018). Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 1, 250-275.
Słabek, P. (2005). Jan Paweł II do młodych. Kraków: Wydawnictwo M.
Szlendak, T. (2015). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wojtyła, K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Zarzecki, L. (2012). Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.