Philosophy of Human Power in the Perspective of Father Jacek Woroniecki

Main Article Content

Paweł Skrzydlewski

Abstract

Father Jacek Woroniecki presented numerous important works of human power in the pages of his many works. In this concept he showed that the exercise of power is a moral action of man, having its justification and explanation in the nature of the human person. According to Woroniecki, human power is the result of man’s virtue of prudence. Wroniecki showed that the first school of power is always a family, a place of existence and education of man. A good formation of power in man requires knowing the truth about man and his destiny as well as forms and ways of life. Woroniecki warned against numerous modern ideologies deforming human power. He based all his reflections on power on the thoughts of Saint. Thomas Aquinas and on realistic philosophy associated with Aquinas and Aristotle.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Paweł Skrzydlewski, The State School of Higher Education in Chełm

Dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm – Katedra Pedagogiki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

References

Andrzejuk, A. (2000). Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Chłodna-Błach, I. (2016). Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Gmurowski, A. (1934). Doskonałość chrześcijańska w myśl zasad św. Tomasza z Akwinu. Gniezno: Księgarnia św. Wojciecha.
Golus, A. (2019). Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci. Gliwice: Wydawnictwo Helios.
Jaroszyński, P. (2003). Iluminizm. W: A. Maryniarczyk (red. nacz.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4 (s. 771-772). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Stępień, K. (red.), (2003). Błąd antropologiczny. Zadania współczesnej metafizyki (s. 223-254). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Kalka, K. (2000). Filozoficzna antropologia tomistyczna okresu międzywojennego w Polsce jako podstawa kształtowania charakteru. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.
Kempys, M.J. (2005). Rola cnót moralnych w dążeniu ku pełni człowieczeństwa w świetle pism o. Jacka Woronieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
Kempys, M.J. (2006). Zagadnienie rozwoju osoby ludzkiej w ujęciu o. Jacka Woronieckiego. Polonia Sacra, 10(18), 229-242.
Kemys, M.J. (2007). Charakterystyka gniewu na podstawie pism o. Jacka Woronieckiego. Polonia Sacra, 11(20), 241-256.
Kiereś, H. (2008). Wartości teoria. W: A. Maryniarczyk (red. nacz.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9 (s. 708-711). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Krąpiec, M.A. (1995-1996). Afirmacja Boga w ludzkiej moralności. Roczniki Filozoficzne, 53-54 (2), 37-48.
Krąpiec, M.A. (2008). Wartość. W: A. Maryniarczyk (red. nacz.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9 (s. 704-708). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Lisica, J. (2011). Cnota cierpliwości w kontekście aretologii św. Tomasza z Akwinu. Studia Gdańskie, 24, 45-61.
Maryniarczyk, A. (2007). Recta ratio. W: A. Maryniarczyk (red. nacz.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8 (s. 672-674). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Mazur, P.S., Kiereś, B., Skrzyniarz, R., Płazińska A. (2019). Jacek Woroniecki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
Pańpuch, Z. (2013). Doniosłość antropologiczna pedagogiki Jacka Woronieckiego. W: Katolicka etyka wychowawcza (s. 41-68). Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.
Pelczar, J.S. (1914). Masonerya. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacja, ceremoniał i działanie. Według pewnych przeważnie masońskich źródeł. Kraków: Nakładem autora.
Rembierz, M. (2000). ,,Sensus catholicus”. Uniwersalizm, obiektywizm, realizm. Myśl filozoficzno-teologiczna i działalność pedagogiczno-duszpasterska Jacka Woronieckiego OP w rozprawach i wspomnieniach Stefana Swieżawskiego. W: J. Gałkowski, M.L. Niedziela (red.), Człowiek ‒ moralność ‒ wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (s. 20-233). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Rynio, A., Tomczyk, M. (2012). Sprawności moralne jako elementy konstytutywne w formowaniu moralnego charakteru w twórczości o. Jacka Woronieckiego. W: I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska (red.), Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość (s. 13-47). Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk.
Skrzydlewski, P. (2003). Błąd antropologiczny w teoriach społecznych. W: A. Maryniarczyk, B.E. Szymańska (2011). Aktualność nauczania św. Bazylego Wielkiego na temat posługi przełożonego. Studia gdańskie, 24, 15-28.
Wistuba, G. (2003). Ojca Jacka Woronieckiego paedagogia perennis. Cywilizacja, 7, 235-246.