Redakcja Roczników Pedagogicznych
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin

Principal Contact

Marian Nowak
Editor in Chief
Faculty of Social Sciences, John Paul II Catholic University of Lublin

Support Contact

Marek Cieśluk