Modele przywództwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Słowa kluczowe: Korea Północna, przywództwo, historia, prawo, polityka

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę modeli przywództwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (KRLD). Dotyczy trzech przywódców rządzących w następujących po sobie okresach historycznych od 1948 r. (od proklamowania KRLD) do chwili obecnej. Celem artykułu jest umiejscowienie typów rządzenia dyktatorów Korei Północnej w teoretycznych koncepcjach przywództwa politycznego, a następnie porównanie ich ze sobą. Głównym problemem badawczym jest próba odpowiedzi na pytanie: czy w KRLD mamy do czynienia z jednym modelem przywództwa politycznego, czy może poszczególni dyktatorzy mimo pewnych podobieństw w sposobie rządzenia różnili się od siebie? Po przeanalizowaniu sposobu dojścia do władzy, cech charakterologicznych, okoliczności i sposobu rządzenia oraz zmian systemu politycznego poprzez zmiany konstytucji, można było wskazać różnice i podobieństwa w modelach przywództwa Kim Ir Sena, Kim Dzong Ila i Kim Dzong Una. W artykule użyto głównie metody komparatystycznej i prawno‑dogmatycznej oraz metody analizy historycznej.

Bibliografia

Antoszewski A., (2002), Przywództwo polityczne, [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Aoki N., (2012), Korea’s Third Kim: Will Anything Change?, World Affairs, 174(6), s. 15-20.

Armstrong C. K., (2001), The Kim is Dead! Long Live the Kim!, Journal of International Affairs, 54(2), s. 509-513.

Armstrong C. K., (2011), Trends in the Study of North Korea, The Journal of Asian Studies, 70(2), s. 357-371.

Buczek L., (2016), Zagrożenia bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim za rządów Kim Dzong Una, Roczniki Nauk Prawnych, 26(1), s. 27-49.

Cha V., (2011), The End of History: ‘Neojuche Revivalism’ and Korean Unification, Orbis, 55(2), s. 290-297.

Dziak W. J., (2003), Korea pokój czy wojna?, Warszawa: Świat Książki.

Dziak W. J., (2004), Kim Jong Il, Warszawa: TRIO, Instytut Studiów Politycznych PAN.

Fitzpatrick M., (2013), North Korea: Is Regime Change the Answer?, Survival Global Politics and Strategy, 55(3), s. 7-20.

Frank R., (2012), North Korea After Kim Jong Il: The Kim Jong Un Era and Its Challenges, The Asia-Pacific Journal, 10(2), s. 1-18.

Gabroussenko T., (2009), North Korean “Rural Fiction” from the Late 1990s to the Mid-2000s: Permanence and Change, Korean Studies, nr 33, s. 69-100.

Heywood A., (2006), Politologia, Warszawa: PWN.

Hoare J., (2013), „Long Live the Dear Respected Marshal Kim Jong Un!” North Korea since the Death of Kim Jong Il, Asian Affairs, 44(2), s. 188-201.

Izatt H. J., (2010), Can North Korea Develop? Developmental Dictatorship versus the China Reform Model, Asian Politics & Policy, nr 2, s. 175-195.

Jeung Young-Tai, (2007), North Koreaʼs Civil-Military-Party Relations and Regime Stability, Seoul: Korea Institute for National Unification.

Kwon Heonik, (2010), North Korea’s Politics of Longing, Critical Asian Studies, 42(1), s. 3-24.

Lankov A. N., (1999), Kim Il Sung’s Campaign against the Soviet Faction in Late 1955 and the Birth of Chuch’e, Korean Studies, nr 23, ss. 43-67.

Laska A., Nocoń J., (2010), Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Lee Kyo-Duk, Lim Soon-Hee, Cho Jeong-Ah, Song Joung-Ho, (2013), Study on the Power Elite of the Kim Jong Un Regime, Seoul: Korea Institute for National Unification.

Lim Jae-Cheon, (2012), North Korea’s Hereditary Succession Comparing Two Key Transitions in the DPRK, Asian Survey, 52(3), s. 550-570.

O’Grady B., (2017), The Assassination of Kim Jong Nam, Advisor Perspectives (data dodania: 7.03.2017).

Park Hyeong Jung, Choi Sahyun, (2014), Fiscal Segmentation and Economic Changes in North Korea, Seoul: Korea Institute for National Unification.

Pliszka, B., Nawała P., (2019), Ideologiczna ewolucja Korei Północnej, Przegląd Geopolityczny, t. 27, s. 59-77.

Rüdiger F., (2016), The 7th Party Congress in North Korea: An Analysis of Kim Jong Un’s Report, The Asia-Pacific Journal, 14(8), 4927.

Szalontai B., Choi Ch., (2012), The Prospects of Economic Reform in North Korea: Comparisons with China, Vietnam and Yugoslavia, Europe-Asia Studies, 64(2), s. 227-246.

Torres C. B., (2013), Cambios en el poder, mismo comportamiento. Las relaciones con el nuevo liderazgo Chino, Documento Opinión, nr 82, s. 1-14.

Zook D. C., (2012), Reforming North Korea: Law, Politics, and the Market Economy, Stanford Journal of International Law, 48(1), s. 146.

Żukiewicz P., (2012), Przywództwo labilne: Mechanizm powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego, Wrocław–Poznań: Centrum Analiz Systemów Politycznych.

National Committee on North Korea, NCNK, Traitor Jang Song Thaek Executed (data dodania: 13.12.2015), https://www.ncnk.org/resources/publications/Jang_Execution_Statement.pdf [dostęp: 26.01.2021].

Opublikowane
2022-06-03
Dział
Artykuły