Życie codzienne podczas pandemii Covid-19 w perspektywie współczesnej polskiej prasy

Słowa kluczowe: media tradycyjne, prasa, współczesna polska prasa, pandemia, koronawirus

Abstrakt

Pandemia Covid-19 wpłynęła na życie zawodowe i prywatne większości społeczeństw na całym świecie. W tym czasie media tradycyjne zaczęły odgrywać ważną rolę pośrednika w kontakcie ze światem zewnętrznym. Niniejszy artykuł stanowi pewien rodzaj kalendarium wydarzeń jakie miały miejsce podczas kolejnych fal pandemii koronawirusa w Polsce, a zostały zauważone, odnotowane i przeanalizowane przez reporterów współczesnej polskiej prasy. Zasadniczą metodą badawczą zastosowaną przez autorkę jest tu analiza prasoznawcza materiałów pozyskanych przede wszystkim z tygodników („Polityka”, „Newsweek”, „Do Rzeczy”) i dziennika „Gazeta Wyborcza”.

Bibliografia

Allan S. (2006), Kultura newsów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bunda M. (2021), Same niewiadome, Polityka, nr 10, s. 12.

Cieśla J. (2021), Rok z pandemią, Polityka, nr 10, s. 13.

Goban-Klas T. (2001), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa, Kraków: Wydawnictwa Naukowe PWN.

Jeziński M. (2009), Nowe media a media tradycyjne: prasa, reklama, Internet, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Komud R., Rajda K., Szczepkowski J. (2020), Zdalni-Solidarni w czasach pandemii koronawirusa: analiza akcji i inicjatyw użytkowników Internetu w Polsce, [w:] K. Marcinkiewicz, P. Nowak, D. Popielec, M. Wilk (red.), Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa: media i komunikacja społeczna, Kraków, Wrocław: Wydawnictwo PTKS, s. 201-211.

Ołdakowski K. (2010), Media pod lupą, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Pisarek W. (1983), Analiza zawartości prasy, Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Popielec D. (2020), Dziennikarstwo śledcze w dobie pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie, [w:] K. Marcinkiewicz, P. Nowak, D. Popielec, M. Wilk (red.), Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa, Kraków, Wrocław: Wydawnictwo PTKS, s. 15-27.

Schönhöfer P. (2021), Jak wirus zmienił nasze życie, www.meingoethe.de [dostęp: 8.05.2021].

Solska J. (2020), Opadły maski, Polityka, nr 32, s. 10.

Szot L. (2008), Dziennikarz jako twórca, [w:] M. Sokołowski (red.), Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 310-329.

Wirtualnemedia.pl (2020), Marki w czasie pandemii. Konsumenci nie chcą, by promowały się na koronawirusie, www.wirtualnemedia.pl/artykul/marki-w-czasie-pandemii-konsumenci-nie-chca-by-promowaly-sie-na-koronawirusie [dostęp: 06.06.2020].

Opublikowane
2021-12-15
Dział
Artykuły