Ochrona amerykańskiego stylu życia jako wartości w strategii cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych

Słowa kluczowe: amerykański styl życia, wolność, cyberprzestrzeń, strategia cyberbezpieczeństwa

Abstrakt

Wydana w 2018 r. przez administrację Donalda Trumpa Narodowa Strategia Cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jako pierwszy filar wskazała m.in. ochronę amerykańskiego stylu życia. Artykuł ma celu przedstawienie amerykańskiego stylu życia jako wartości, która łączy Amerykanów, staje się symbolem Ameryki i jednocześnie jest jednym z haseł politycznych partii republikańskiej. Na amerykański styl życia składa się wiele cech, tj. prawa człowieka i podstawowe wolności, m.in. wolność słowa, wolność zgromadzeń i stowarzyszania się podlegają ochronie prawnej, w tym także w cyberprzestrzeni. Zdaniem Trumpa rozwój Internetu spowodował jeden z największych postępów od czasów rewolucji przemysłowej, umożliwiając wielki postęp w handlu, służbie zdrowia, komunikacji i w każdym elemencie infrastruktury krajowej, a Stany Zjednoczone stawiają sobie za cel przestrzeganie zasad ochrony i promowania otwartego, interoperacyjnego, niezawodnego i bezpiecznego Internetu.

Bibliografia

Barry J.M. (2012), God, government and Roger Williams’ big idea, Smithsonian Magazine, January, https://www.smithsonianmag.com/history/god-government-and-roger-williams-big-idea-6291280/

Dobrzeniecki K. (2004), Prawo a etos cyberprzestrzeni, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Herberg W. (1955), Protestant-Catholic-Jew: An essay in American religious sociology, New York: Chicago University Chicago Press.

Karp L.N. (2010), Truth, justice, and the American way: What Superman teaches us about the American dream and changing values within the United States, https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/bg257k105

Kearny Datesman M., Crandall J., Kearny E.N. (2014), American ways: An introduction to American culture, White Plains, NY: Pearson Education.

Klingenstein T.D. (2020), Preserving the American way of life, The American Mind. A publication of the Claremont Institute, https://americanmind.org/features/preserving-the-american-way-of-life/ [dostęp 28.12.2020].

Kordela M. (2006), Zasady prawa jako normatywna postać wartości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 68(1), s. 39-54.

Kordela M. (2016), Aksjologia źródeł prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 78(2), s. 15-26.

Lilli, E. (2020), President Obama and US cyber security policy, Journal of Cyber Policy, nr 5(1), s. 1-20.

Michałowska K. (2017), Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w prawie cywilnym, Warszawa: C.H. Beck.

Mickiewicz P. (2017), System bezpieczeństwa cybernetycznego państw europejskich. Analiza porównawcza, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, nr 11(1), s. 65-80.

Puzynina J. (2014), Kłopoty z nazwami wartości (i wartościami), Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, nr 26, s. 7-20.

Reeves R. (2009), What is American way of life?, May 13, https://www.realclearpolitics.com/ articles/2009/05/13/what_is_the_american_way_of_life_96463.html [dostęp: 28.12.2020].

Rodewald M. (2009), Indywidualizm amerykański na tle innych społeczeństw zachodnich, Język. Komunikacja. Informacja, nr 4, s. 95-108.

Samuel L.R. (2017), American way of life. A cultural history, Lanham, MD: Fairleigh Dickinson University Press.

Sarnecki P. (2013), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa: Wolters Kluwer business.

Stahl R.Y. (2015), A Jewish America and a Protestant civil religion: Will Herberg, Robert Bellah, and mid-twentieth century American religion, Religions, nr 6(2), s. 434-450, https://www.mdpi.com/2077-1444/6/2/434/htm [dostęp: 28.12.2020].

Subocz A. (2009), Wartości zawarte w Deklaracji Niepodległości i jej twórcy w przemówieniach inauguracyjnych prezydentów Stanów Zjednoczonych w latach 1941-2001, Białostockie Teki Historyczne, nr 7, s. 121-137.

Wall, W.L. (2008), Inventing the ‘American way’: The politics of consensus from the new deal to the civil rights movement, New York: Oxford University Press.

Worona J. (2020), Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy, Warszawa: Wolters Kluwer.

Zachariasz A.L. (1995), Wartości: geneza, pojęcia, ich status i funkcje, Folia Philosophica, nr 13, s. 101-121.

Zajko M. (2015), Canada’s cyber security and the changing threat landscape, Critical Studies on Security, nr 3(2), s. 147-161.

Żuk G. (2016), Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły