Dystrybucjonizm angielski jako wariant nowej cywilizacji chrześcijańskiej ujętej w sensie konkretnego ideału historycznego

Słowa kluczowe: Jacques Maritain; Gilbert Keith Chesterton; Hilaire Belloc; dystrybucjonizm; nowa cywilizacja chrześcijańska; Humanizm integralny; Jean-Jacques Rousseau; demokracja; osoba; wola powszechna

Abstrakt

Celem opracowania jest dowiedzenie, że angielska myśl dystrybucjonistyczna, reprezentowana przez Hilaire Belloca i Gilberta Keitha Chestertona, stanowi oryginalny wariant konkretnego ideału historycznego nowej cywilizacji chrześcijańskiej, jaki opracował w dziele Humanizm integralny francuski filozof tomistyczny, Jacques Maritain. Pierwsza, krótsza część artykułu stanowi zarys koncepcji nowej cywilizacji chrześcijańskiej jako konkretnego ideału historycznego, ujętego w trzech zasadniczych wymiarach: politycznym (demokracja personalistyczna), ekonomicznym (pluralizm gospodarczy) i kulturowym (chrześcijańskie państwo świeckie). Druga poświęcona jest wykazaniu, że te wszystkie trzy elementy znajdują analogiczne odzwierciedlenie w tradycji dystrybucjonistycznej. Trzecia, najkrótsza, poświęcona jest prezentacji podstawowych różnic zachodzących między koncepcjami Maritaina a dystrybucjonistów, ze względu na które nie można mówić o pełnej identyczności, a jedynie o podobieństwie, i które otwierają perspektywy dalszych badań.

Bibliografia

Ahlquist, Dale, The Complete Thinker, San Francisco: Ignatius Press 2012.

Belloc, Hilaire, Wolna prasa, przełożył Maciej Wąs, chestertonpolska.org 2017.

Belloc, Hilaire, Polityczna teoria Rewolucji, przełożył Maciej Wąs, http://chestertonpolska.org/belloc-polityczna-teoria-rewolucji/ 2017.

Belloc, Hilaire, Rewolucja i Kościół Katolicki, przełożył Maciej Wąs,http://chestertonpolska.org/belloc-rewolucja-i-kosciol-katolicki/ 2017.

Belloc, Hilaire, Rousseau, przełożył Maciej Wąs, http://chestertonpolska.org/belloc-rousseau/2017.

Belloc, Hilaire, Państwo niewolnicze, przełożył Maciej Wąs, chestertonpolska.org 2017.

Chesterton, Gilbert Keith, The Victorian Age in Literature, New York: Henry Holt & Company 1914.

Chesterton, Gilbert Keith, The Catholic Church and Conversion, San Francisco: Ignatius Press 2006.

Chesterton, Gilbert Keith, The Outline of Sanity, Rookhope: Azlioth Books 2011.

Chesterton, Gilbert Keith, Nowe Jeruzalem, przełożył Maciej Wąs, chestertonpolska.org 2018.

Chesterton, Gilbert Keith, Zbrodnie Anglii, przełożył Maciej Wąs, chestertonpolska.org 2018.

Chesterton, Gilbert Keith, O poczuciu proporcji, przełożył Maciej Wąs, http://chestertonpolska.org/chesterton-o-poczuciu-proporcji-normalnosc-w-zarysie/ 2018.

Fahey, William E., Towards a Description of Distributism, w: The Hound of Distributism, red. R. Aleman, Charlotte: ACS Books 2015, s. 9-29.

Feske, Victor, From Belloc to Churchill: Private Scholars, Public Culture, and the Crisis of British Liberalism, 1900–1939, Chapel Hill: University of North Carolina Press 1996.

Grzybowski, Jacek, Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa: Fronda 2007.

Kaliniecki, Paweł, Wprowadzenie do dystrybucjonizmu, http://www.dystrybucjonizm.pl/pawel-kaliniecki-wprowadzenie-do-dystrybucjonizmu/ 2012.

Ker, Ian, G.K. Chesterton, Oxford: Oxford University Press 2012.

Kowalczyk, Stanisław, Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1992.

Kowalczyk, Stanisław, Liberalizm i jego filozofia, Katowice: Wydawnictwo Unia 1995.

Kowalczyk, Stanisław, Nurty personalizmu – od Augustyna do Wojtyły, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Leon XIII, Rerum novarum, przełożył ks. Jan Piwowarczyk, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1996.

Leon XIII, Aeterni Patris, w: św. Tomasz z Akwinu, Taka jest wiara nasza, przełożył Marcin Karas, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006, s. 139-195.

Maritain, Jacques, Evans, Joseph W., One the Philosophy of History, New York: Charles Scriber's Sons 1957.

Maritain, Jacques, Humanizm integralny, autor przekładu nieznany, Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” 1960.

Maritain, Jacques, Man and the State, Washington: The Catholic University of America Press 1998.

Maritain, Jacques, Nauka i mądrość, przełożył Marcin Reutt, Warszawa−Ząbki: Fronda 2005.

Maritain, Jacques, Wieśniak znad Garonny, przełożył Arkadiusz Zdziernicki, Poznań: Wydawnictwo W drodze 2017.

Oddie, William, Chesterton and the Romance of Orthodoxy, Oxford: Oxford University Press 2010.

Rousseau, Jean-Jacques, Umowa społeczna, przełożył Antoni Peretiatkowicz, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966.

Wąs, Maciej, „Our Little Lives”: Gilbert Keith Chesterton as the Precursor of the 20th Century Christian Personalism, niepublikowana praca magisterska, Sosnowiec: Uniwersytet Śląski 2016.

Wąs, Maciej, Nacjonalizm Gilberta Keitha Chestertona a nacjonalizm Risorgimento i nacjonalizm integralny, „Społeczeństwo i Polityka” 2017, nr 2(51), s. 125-138.

Opublikowane
2020-06-29
Dział
Artykuły