Naród i Ojczyzna w nauce i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski

  • Ryszard Bender

Abstrakt

Rozległa to sfera zagadnień. Świadczą o tym wygłaszane wczoraj i dziś referaty. Zauważyć należy, że zarówno myśl społeczna kard. Wyszyńskiego, jak też jej implikacje, dotyczące spraw mieszczących się w tytule niniejszego wystąpienia, są bardziej znane z jego ostatnich, prymasowskich lat. /.../

Opublikowane
2020-05-01
Dział
Artykuły