Państwo a Kościół w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego

  • Jan Krucina

Abstrakt

Po królewskim pogrzebie Prymasa Polski, piętnaście lat po millenijnych konfrontacjach między władzą kościelną a władzą państwową — nikt odpowiedzialny nie utrzymuje już poglądu, że ówczesna działalność Kościoła, napiętnowana wówczas przez kampanię prasową pod pretekstem wymiany listów między episkopatami polskim i niemieckim, zmierzać miała do zagarnięcia jego politycznych kompetencji i była wyrazem prymasowskich dążności do supremacji Kościoła nad państwem. /.../

Opublikowane
2020-05-01
Dział
Artykuły