[--------------]

  • Konstanty Turowski

Abstrakt

Artykuł Konstantego Turowskiego został usunięty decyzją Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk

Konstanty Turowski's article was removed by a decision of the Main Office of Control of Publications and Shows

[Ustawa z dn. 31 VII 1981 r. O kontroli publikacji i widowisk, art. 2, pkt 8 (Dz. U. n r 20, poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. nr 44, poz. 204)].

Opublikowane
2020-05-01
Dział
Artykuły