Andrzej Stasiuk's Montenegro

  • Artur Nowaczewski University of Gdańsk, Poland
Keywords: Andrzej Stasiuk, Przemysław Czapliński, the Balkans, Montenegro

Abstract

The author of this article analyses the images of Montenegro in Andrzej Stasiuk’s prose, inspired by the reflections contained in Przemysław Czapliński’s Poruszona mapa [A Moved Map]. Limiting the subject of the analysis to this country allows the author to highlight essential features of Stasiuk’s writing which are not always noticed by its critics. In this prose work, attachment to one’s own memory and the author's vision are more important than the goals of non-fiction literature. It is thus dependent on the stereotypes about the Balkans and the author’s own superficial observations.

Author Biography

Artur Nowaczewski, University of Gdańsk, Poland

Dr Artur Nowaczewski − adiunkt Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

References

Bagłajewski A.: Mapa, podróż, czas, „Kresy” 2004, nr 4.

Bugajski L.: Dlaczego Stasiuk podróżuje?, „Twórczość” 2014, nr 12.

Czapliński P.: Poruszona mapa, Kraków 2017.

Fazan J.: „Kundel, hiena, mieszaniec”. Geopolityczne wyprawy Andrzeja Stasiuka, w: W ogrodzie świata. Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny, Kraków 2015.

Galant J.: Paszport, pieczątka, cło, w: Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, (Nowy regionalizm w badaniach literackich, t. V), Kraków 2016.

Iwasiów S.: Postkolonializm wobec podróży. Niektóre przypadki Andrzeja Stasiuka, „Rocznik Komparatystyczny” 3(2012).

Jezernik B.: Dzika Europa: Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. P. Oczko, Kraków 2007.

Kozicka D.: Podróże kształcą? Doświadczenie podróży w twórczości Andrzeja Stasiuka, w: Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007.

Kundera M.: Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5.

Mnie interesuje rozpad. Z Andrzejem Stasiukiem rozmawia Paweł Dunin-Wąsowicz, „Lampa” 2004, nr 2.

O Rumunii można nieskończenie. Z Andrzejem Stasiukiem rozmawia Paweł Gołoburda, „Lampa” 2006, nr 10.

Piętniewicz M.: Na ratunek światu, „Wyspa” 2014, nr 2.

Stasiuk A.: Dojczland, Wołowiec 2007.

Stasiuk A.: Dziennik pisany później, Wołowiec 2010.

Stasiuk A.: Fado, Wołowiec 2006.

Stasiuk A.: Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004.

Stasiuk A.: Nie ma ekspresów przy żółtych drogach, Wołowiec 2013.

Stryjakowska A.: Ponowoczesna tożsamość Europy Wschodniej w wybranych utworach Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka, Poznań 2015.

Todorova M.: Bałkany wyobrażone, przeł. M. Budzińska, J. Dzierzgowski, P. Szymor, Wołowiec 2014.

Zajas P.: Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Poznań 2011.

Zieliński B.: Drugie życie Njegoša, w: Słowiańskie tropy. Studia collectanea in honorem Juliani Kornhauser, red. A. Borowiec, M. Dyras, Kraków 2017.

Życie to jednak strata jest. Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką, Warszawa−Wołowiec 2015.

Published
2020-02-03
Section
Articles