On a Virtuous Official and a Good Citizen: Canon Augustyn Lipiński’s Philosophy of Exercising Power (Based on the Sermon Preached in Krakow on 8th May 1810)

  • Ewa M. Ziółek The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities
Keywords: Duchy of Warsaw; the Church in the Duchy of Warsaw; Polish sermons

Abstract

The Polish version of the article was published in Roczniki Humanistyczne 61 (2013), issue 2.

This article is devoted to a presentation of the contents of one of the political sermons preached in Krakow Cathedral on 8th May 1810. A Cathedral Canon, Rev. Augustyn Lipiński delivered it on the feast of St Stanislaus in the presence of King Frederick Augustus I of Saxony and Duke of Warsaw, his court and the dignitaries who accompanied him: the Minister of War, Prince Józef Poniatowski, the Prefect of the Krakow Department, Prince Henryk Lubomirski, and many department and municipal officials. In its content the sermon was devoted to authority and the way to exercise it. It is constructed as a polemic with contemporary currents striving after secularization of the ethos of the official. The preacher expressed his conviction that a virtuous official and a good citizen are ones who regard the good of the country and of their fellow-citizens more highly than their own good or even their lives; they are ready to serve them and the king who is exercising power by the will of Providence, and they never look to their own gain in this service – either material profits or fame.

References

Baran, Zbigniew. “Kraków kościelny w czasach Księstwa Warszawskiego [The Ecclesiastical Krakow in the Times of the Duchy of Warsaw].” In Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego [Krakow in the Times of the Duchy of Warsaw], 99–105. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1989.

Bartel, Wojciech. “Lipiński Augustyn Karol Boromeusz.” In Polski Słownik Biograficzny [Polish Biographical Dictionary], vol. XVII, 387–388. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum, 1972.

Historia Kościoła w Polsce [History of the Church in Poland], edited by Bolesław Kumor and Zdzisław Obertyński, vol. II, part. 1. Poznań, Warszawa: Pallottinum, 1979.

Kazanie w dzień S. Stanisława biskupa i męczennika, w przytomności najjaśniejszego Fryderyka Augusta króla saskiego, xiążęcia warszawskiego miane przez x. Augustyna Lipińskiego kustosza katedralnego krakowskiego dnia 8 maja 1810 [The Sermon Delivered by Rev. Augustyn Lipiński, the Krakow Cathedral Custodian in the Presence of His Majesty Frederick Augustus King of Saxony, Duke of Warsaw, on 8 May 1810].

Kleszczowa, Izabela. Ceremonie i parady w porozbiorowym Krakowie 1796–1815 [Ceremonies and Parades in Post-Partition Krakow 1796–1815]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.

Łętowski, Ludwik. Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich [A Catalogue of Krakow Bishops, Prelates and Canons], vol. III. Kraków: W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1852.

Rostocki, Władysław. Korpus w gęsie pióra uzbrojony. Urzędnicy warszawscy, ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831 [The Corps Armed With Goose Feathers. Warsaw Clerks, Their Life and Work in the Duchy of Warsaw and the Kingdom of Poland to 1831]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.

Published
2019-10-30