Songs Are the Core of the Rite: Ethnocultural Journeys through the Present Day

Rev.: Tomasz Rokosz. Między mową a śpiewem. Słowo, muzyka i obrzęd w kontekście przemian [Between Speech and Singing: Word, Music and Ritual in the Context of Transformations]

References

Bartmiński, Jerzy. „Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa”. Konotacja, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, 1988, ss. 169-183.

Chojniak, Arleta. „Emocje jako przedmiot badań kulturoznawczych”. Roczniki Kulturoznawcze, t. 4, nr 4, 2013, ss. 47-57.

Gennep van, Arnold. Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006.

Grochowski, Piotr. „Stado i Kupała w praktykach obrzędowych polskich rodzimowierców. O rewitalizacji źródeł etnograficznych i historycznych”. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, nr 32, 2020, ss. 214-233.

Huizinga, Johan. Homo ludens. Esej o zabawie jako elemencie kultury. Tłum. Witold Wirpsza i Maria Kurowska. Wydawnictwo Aletheia, 2007.

Kozinets, Robert V. Netnografia. Badania etnograficzne online. Tłum. Maja Brzozowska- Brywczyńska. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Krawczyk-Wasilewska, Violetta. E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy’ego Rossa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Rokosz, Tomasz. Między mową a śpiewem. Słowo, muzyka i obrzęd w kontekście przemian. Towarzystwo Naukowe KUL, 2019

Rokosz, Tomasz. Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.

Rokosz, Tomasz. Obrzęd sobótkowy. Tradycja i jej transformacje (studium etnokulturowe). Archiwum Etnograficzne, t. 59. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2016.

Smyk, Katarzyna. „Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu”. Ścieżki Kultury, t. 2, red. Magdalena Grabias, Wydawnictwo UMCS, 2020.

Tymochowicz, Mariola. Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2013.

Published
2022-12-29
Section
Reviews