Multifaceted Inspirations from Musical Folklore

Rev.: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska. Folklor muzyczny w twórczości kompozytorów polskich XX wieku [Musical Folklore in the Works of Polish Composers of the 20th Century]

References

Herder, Johann Gottfried. Wybór pism. Biblioteka Narodowa. Seria II, wybór i opracowanie Tadeusz Namowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

Kroh, Antoni. Sklep potrzeb kulturalnych. Prószyński i S-ka, 2010.

Kotoński, Włodzimierz. „Uwagi o muzyce Podhala”. Muzyka, nr 5-6, 1953, ss. 3-26.

Linette, Bogusław. „Znaczenie wydania dzieł Kolberga dla kultury polskiej”. Oskar Kolberg. Prekursor antropologii kultury, red. Ludwik Bielawski i Katarzyna Dadak-Kozicka, IS PAN 1995, ss. 9-14.

Mielcarek-Krzyżanowska, Barbara. Folklor muzyczny w twórczości kompozy-torów polskich XX wieku. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2021.

Miller, Elżbieta. „Kolbergowskie metody zbierania i wydawania tekstów ludowych w świetle rękopisów”. Oskar Kolberg. Prekursor antropologii kultury, red. Ludwik Bielawski i Katarzyna Dadak-Kozicka, IS PAN, 1995, ss. 15-36.

Nowak, Tomasz. „Karol Szymanowski a muzycy ludowi i badacze folkloru muzycznego na Podhalu”. Polski Rocznik Muzykologiczny, nr 18, 2020, ss. 148-162.

Stęszewski, Jan. „Rzeczy, świadomość i nazwy w badaniach etnomuzykologicznych (na przykładzie polskiego folkloru)”. Rocznik Historii Sztuki (Wrocław), t. 10, 1974, ss. 39-55.

Stęszewski, Jan. Problematyka historyczna pieśni kurpiowskich, maszynopis dysertacji doktorskiej przedstawionej w IS PAN, 1965.

Published
2022-12-29
Section
Reviews