Memories of the Professor Zenon Leszczyński (December 21, 1931 – April 9, 2022) from the Old Days, Especially from the Period of Work on “The Little Atlas of Polish Dialects,” Still in the Life of Professor Kazimierz Nitsch

References

Duda, Henryk. „Professor laboriosus! Dziewięćdziesiąte urodziny Prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego”. Białostockie Archiwum Językowe, t. 21, 2021, ss. 199-210. DOI: 10.15290/ baj.2021.21.16.

Duda, Henryk. „Bibliografia prac prof. Zenona Leszczyńskiego opublikowanych w latach 2003-2021. Białostockie Archiwum Językowe, t. 21, 2021, ss. 211-214. DOI: 10.15290/baj. 2021.21.17.

Górny, Wojciech. „Osobliwości fonetyki międzywyrazowej w Chełmszczyźnie”. Język Polski, t. 36, 1956, ss. 27-32.

Karolczuk, Agnieszka, i Zygmunt Gałecki. „Bibliografia prac Zenona Leszczyńskiego opublikowanych w latach 1954-2002”. Roczniki Humanistyczne, t. 49-50, z. 6, 2001-2002, ss. 9-22.

Klemensiewicz, Zenon. „Kazimierz Nitsch. Szkic charakterystyki uczonego”. Język Polski, t. 34, 1954, ss. 4-8.

Leszczyński, Zenon. „Najstarszy przykład przejścia ch > -k”. Język Polski, t. 34, 1954, ss. 363-364.

Leszczyński, Zenon. Studia nad polskimi grupami spółgłoskowymi I. Gwarowe grupy z j na tle polszczyzny ogólnej, Prace Językoznawcze PAN 54. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969,

Leszczyński, Zenon. Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych typu Sr oraz rS w świetle geografii językowej. Prace Komisji Językoznawstwa PAN w Krakowie 49. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.

Leszczyński, Zenon. „Przekład utworu literackiego jako pomocnicze źródło informacji o właściwościach języka oryginału”. Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. Jerzy Brzeziński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, 1988, ss. 231-47.

Leszczyński, Zenon. Szkice o tabu językowym. Redakcja Wydawnictw KUL, 1988.

Leszczyński, Zenon. „Kazimierz Nitsch z daleka i z bliska”. Studia dialektologiczne, t. IV, red. Halina Kurek, Anna Tyrpa i Jadwiga Wronicz. Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, 2010, ss. 35-46.

MAGP – Mały atlas gwar polskich, oprac. przez Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, t. 1-2 pod kier. Kazimierza Nitscha, t. 3-13 pod kier. Mieczysława Karasia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957-1970.

Published
2022-07-27
Section
In Memoriam