Pandemic and Religious Life: Media Discourse and Catholics about Communication of the Catholic Church in Poland

References

Bożewicz, Marta. Religijność Polaków w ostatnich 20 latach. Komunikat z badań nr 63/2020. CBOS, 2020.

Długosz, Piotr. Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie. CeDeWu, 2021.

Drozdowski, Rafał, Marek Krajewski, Małgorzata Kubacka, Ariel Modrzyk, Łukasz Rogowski, Przemysław Rura i Agnieszka Stamm. Życie codzienne wczasach pandemii. Raport z pierwszego etapu badań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Socjologii, 2020, socjologia.amu.edu.pl/images/pliki/r%C3%B3%C5%BCne_prezentacje_etc/%C5 %BBycie_codzienne_w_czasach_pandemii_-_Wydzia%C5%82_Socjologii_UAM_-_WWW.pdf. Dostęp 14.09.2021.

Duszak, Anna, i Norman Fairclough. Krytyczna analiza dyskursu. Universitas, 2008.

Gajda, Stanisław. „Społeczna determinacja nazw własnych tekstów (tytułów)”. Socjolingwistyka, nr 6, 1987, ss.79-89.

Gonera, Marcin. „Funkcjonowanie Kościoła katolickiego w Polsce w czasie pandemii koronawirusa”. com.press, nr 3 (2), 2020, ss. 88-99, ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/259920/ gonera_funkcjonowanie_kosciola_katolickiego_w_polsce_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Dostęp 20.09.2021.

Maigret, Éric. Socjologia komunikacji i mediów. Tłum. Iwona Piechnik, Oficyna Naukowa, 2012.

Pawłowska, Ilona. „Nagłówek w sieci. Budowa i funkcja nagłówków prasowych na przykładzie internetowego portalu miejskiego e-sosnowiec.pl”. Rocznik Prasoznawczy, nr 4, 2010, ss. 105-118.

Sadowska, Agnieszka. „Tytuły prasowe – ich budowa i funkcja”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr 9, 2007, ss. 401-413.

Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Universitas, 2006.

Wilkoń, Aleksander. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987.

Wodak, Ruth. „Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy”. Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. Ruth Wodak i Michał Krzyżanowski, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, 2011, ss. 11-48.

Żydek-Bednarczuk, Urszula. Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Universitas, 2005.

Published
2021-12-30