His Excellency Coronavirus: Some Remarks on the Research on the Media Image of Coronavirus at the Adam Mickiewicz University in Poznań (UAM)

References

Bartmiński, Jerzy. Językowe podstawy obrazu świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.

Cierpich-Kozieł, Agnieszka. “Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem korona – w dobie pandemii”. Język Polski, no. 4, 2020, pp. 102-117.

Duda, Henryk. “Koronawirus czy koronowirus?”. Lingwistykon. tinyurl.com/2hzt45hh. Accessed 10.06. 2021.

Galtung, Johan. and Mari Holmboe Ruge. “The Structure of Foreign News”. Journal of Peace Research, no. 2, 1965, pp. 64-91.

Goban-Klas, Tomasz. Media i komunikowanie masowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Goban-Klas, Tomasz. “Media w płynnej pandemii 2020. Komunikacja w czasie lockdownu: oddzielnie, ale razem”. Studia Medioznawcze, vol. 21, no. 4, 2020, pp. 718-733.

Hodalska, Magdalena. “Korona-humor jako forma komunikacji i ‘tarcza antydepresyjna’. Polskie internetowe żarty wirusowe”. Od modernizacji do mediosfery: meandry transformacji w komunikowaniu: prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi, edited by Agnieszka Cieślikowa and Paweł Płaneta. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, pp. 339-364.

Kampka, Agnieszka. “Multimodalna analiza dyskursu – ujęcie semiotyczne”. Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, edited by Marek Czyżewski, Michał Otrocki, Tomasz Piekot, and Jerzy Stachowiak, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2017, pp. 95-122.

Klebaniuk, Jarosław. “Efekt kultywacji. Wpływ telewizji na poglądy”. Czasopismo Psychologiczne, vol. 9, no. 1, 2003, pp. 99-110.

Kuligowska, Katarzyna. “Język w czasach zarazy. O wpływie pandemii na system leksykalny języka polskiego i rosyjskiego”. Acta Polono-Ruthenica, vol. 25, no. 3, 2020, pp. 109-125.

Kunczik, Michael, and Astrid Zipfel. Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu. Translated by Jerzy Łoziński and Wojciech Łukowski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2000, pp. 105-146.

Loewe, Iwona. “Dyskurs telewizyjny”. Przewodnik po stylistyce polskiej. style współczesnej polszczyzny, edited by Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, and Urszula Żydek-Bednarczuk, Universitas, 2013, pp. 289-311.

Łaziński, Marek. “Słowa klucze polskiego dyskursu publicznego. Słowa dnia i słowa roku”. Przegląd Humanistyczny, no. 3 (454), 2016, pp. 75-95.

Makowska, Magdalena. “Język i obraz wobec koronawirusa. Przyczynek do rozważań nad komunikacją medialną w czasach pandemii”. Forum Lingwistyczne, no. 8, 2021, pp. 1-14.

Mikołajczuk, Agnieszka. “O wyrażaniu i komunikowaniu uczuć w języku polskim (na przykładzie radości)”. Wyrażanie emocji, edited by Kazimierz Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, pp. 84-93.

Pyrć, Krzysztof. “Ludzkie koronawirusy”. Postępy Nauk Medycznych, no. 4B, 2015, pp. 48-54.

Sobczak, Barbara. “Nowe oblicza informacji. O sposobach uatrakcyjniania przekazów informacyjnych na przykładzie „Faktów” TVN”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 16 (36), 2010, pp. 271-295.

Wiatrowski, Przemysław. Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005. Wydawnictwo RYS, 2010.

Zagórska, Katarzyna. “Media na kwarantannę. Wybrane strategie komunikacyjne”. Kultura-Media-Teologia, vol. 44, 2021, pp. 60-79.

Published
2021-12-30