(Non)pandemic Youth Speak. On Lexical-Semantic Tendencies in the Polish Language of the Youth

Keywords: youth speak, lexis of youth sociolect, youth slang, pandemic, pandemic vocabulary, coronavirus

Abstract

This article presents the latest lexical tendencies in the language of contemporary Polish youth. The directions of the dominance of certain meanings were analysed on the basis of the submissions for the Youth Word of the Year contest (2020), as well as the online slang dictionary miejski.pl. The data obtained comes from natural users of the language and is based on their linguistic awareness and intuition. Dominant semantic fields were distinguished, namely human, interpersonal relationships, attitudes towards life, cultural preferences, etc. Coining new terms in these areas is accompanied by expressiveness, humour, and playing with language norms. Despite the occurrence of new words connected with the Covid-19 pandemic, they have not been widely represented among those lexical and semantic units considered interesting and worth mentioning.

References

Awdiejew, Alosza, and Grażyna Habrajska. Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006.

Bachtin, Michaił. Problemy poetyki Dostojewskiego. Translated by Natalia Modzelewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Bartmiński, Jerzy. “Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka.” Synteza w stylistyce słowiańskiej, ed. Stanisław Gajda, Wydawnictwo WSP w Opolu, 1991, pp. 33-47.

Bełkot, Andrzej. “Karnawalizacja jako pojęcie ludyczne.” Homo Communicativus, no. 2, 2008, pp. 45-57.

Chaciński, Bartłomiej. “Plus-minus język.” Polityka. Niezbędnik Inteligenta: O języku w mowie i piśmie (special issue), no. 11, 2014, pp. 90-94.

Czarnecka, Małgorzata, Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników. WiS, 2000.

Dijk, Teun van. “Dyskurs polityczny i ideologia.” Etnolingwistyka, no. 15, 2003, pp. 7-28.

Fal, Michał. “‘Korwin masakruje…’, czyli o politycznej karierze pewnego słowa.” natemat.pl, 21 May 2014, natemat.pl/103155,korwin-masakruje-czyli-o-politycznej-karierze-pewnego-slowa#>. Accessed 8 Feb. 2021.

Klimczyk, Wojciech. Erotyzm ponowoczesny. Universitas, 2008.

Grabias, Stanisław. Język w zachowaniach społecznych. Wydawnictwo UMCS, 2003.

Klus-Stańska, Dorota. Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Wydawnictwo Akademickie Żak, 2010.

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. Angielsko-polskie kontakty językowe. Wydawnictwo UJ, 2006.

Malinowski, Bronisław. “Problem znaczenia w językach pierwotnych.” Translated by Tadeusz Szczerbowski. Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, edited by Krystyna Pisarkowa, vol. 2, Universitas, 2000.

Majchrzyk, Łukasz. “Lista najpopularniejszych emoji związanych z koronawirusem.” mobirank.pl, mobirank.pl/2020/03/15/emoji-koronawirus-covid-19. Accessed 10 Mar. 2021.

Mead, Margared. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Translated by Jacek Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Melosik, Zbyszko. Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków, 2013.

Metzen, Sławomir. Filozofia XD. Wydawnictwo 3DOM, 2020.

Ożóg. Kazimierz. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie “Fraza”, 2001.

Pisarek, Walery. Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność. Universitas, 2003.

Sierocka, Beata, editor. Via communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensu. Oficyna Wydawnicza Atut, 2003.

Skowronek, Bogusław. “Mediolingwistyka. Teoria. Metodologia. Idea.” Poscriptum Polonistyczne, no. 2, 2014, pp. 15-26.

Skudrzyk, Aldona, and Krystyna Urban. “Mcdonaldyzacja, bigbrotheryzacja, czyli eponimy współczesne – norma ortograficzna i uzus.” W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, edited by Helena Synowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, pp. 258-263.

Warchala, Jacek. Kategoria potoczności w języku. Wydawnictwo UŚ, 2003.

Wileczek, Anna. “Kidult (nie tylko) językowy.” Postscriptum Polonistyczne, no. 1, 2017, pp. 179-196.

Wileczek, Anna. Kod młodości. Młodomowa w aspektach społeczno-kulturowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Wileczek, Anna. “Kod młodzieży czy kod młodości? Społeczno-kulturowe aspekty ‘mediatyzacji’ młodomowy.” Polszczyzna w dobie cyfryzacji, edited by Agata Hącia, Katarzyna Kłosińska, and Piotr Zbróg. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2021, pp. 169-186.

Witalisz, Alicja. Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim. TMJP, 2016.

Widawski, Maciej. “Twentieth Century American Slang and Its Sociocultural Context. Part One.” Kwartalnik Neofilologiczny, no. 3, 2012, 381-391.

Published
2021-12-30