The known and unknown Haupt

References

Madyda, Aleksander. Haupt. Monografia. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.

Niewiadomski, Andrzej. Jeden jest zawsze ostrzem. Inna rzeczywistość Zygmunta Haupta. Wydawnictwo UMCS, 2015.

Panas, Paweł. „Zagubiony wpośród obcych”. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider, Biblioteka Pana Cogito. Wydawnictwo Naukowe ATH, Instytut Literacki, 2019.

Szczeglacka-Pawłowska, Ewa. Romantyzm „brulionowy”. Wydawnictwo UKSW, 2015.

Published
2021-02-11
Section
Reviews