John Paul II on Values. The Place of Selected Texts by the Pope in Polish Language Classes of Secondary School Students

Keywords: Polish language education, education of values, school axiology, John Paul II in Polish language lessons, humour in education

Abstract

The aim of this article is to show the ways of presenting the work of John Paul II in Polish language lessons in secondary school, although his texts were not included in the new core curriculum. The author decided that it is worth showing students the Polish Pope as a poet, a reader, a recipient of literature and a man with a sense of humour. In addition, she discusses the idea of creating the first smartphone educational game about the Pope when young.

References

Adamczuk-Stęplewska, Anna. „Język polski z Papieżem. Trzy homilie Jana Pawła II czytane z młodzieżą”. Religia w edukacji polonistycznej, red. Magdalena Marzec-Jóźwicka, TN KUL, 2015, ss. 109–124.

Balawender, Grzegorz. „W japońskim stylu o papieżu Polaku”, cyfrowa.rp.pl/gry-i-esport/34650-w-japonskim-stylu-o-papiezu-polaku?utm_source=teaser_redirect. Dostęp 19.03.2020.

Banach, Czesław. Nauczyciel naszych oczekiwań i potrzeb od A do Z. WSEI, 2009. Bębas, Sylwester. „Budzić nadzieję”. Wychowawca, nr 1, 2017, ss. 12–13.

Bilińska-Suchanek, Ewa. Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu. Impuls, 2003.

Breczko, Bolesław. „Polacy robią grę o Janie Pawle II. Twórcy: «Będzie wątek romantyczny»”, tech.wp.pl/polacy-robia-gre-o-janie-pawle-ii-tworcy-bedzie-watek-romantyczny-6387925850413185a. Dostęp 19.03.2020.

Chrząstowska, Bożena. „Dialogi z tradycją – sugestie metodyczne”. Polonistyka, nr 9, 2009, ss. 58–59. Czarny, Barbara. „Papież Pokoju”. Wychowawca, nr 10, 2007, ss. 26–27.

Denek, Kazimierz. Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000.

Dojka, Iwona. „Błogosławiona radość”. Marek Latasiewicz. Jan Paweł II poza protokołem. Dom Wydawniczy Rafael, 2005.

Falkowski, Stanisław. „Cyprian Kamil Norwid [Daj mi wstążkę] i Moja piosnka [II]”. Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje, red. Alina Kowalczykowa i Teresa Marciszuk, Stentor, 1999, ss. 73–95.

Garczyński, Stefan. Anatomia komizmu. KAW, 1989.

Grajewska-Wróbel, Joanna. „«Szukałem was, a wy przyszliście do mnie. I za to wam dziękuję» – Papież Jan Paweł II (1920–2005) w trosce (nie tylko) o polską młodzież, jej wychowawców i nauczycieli”, docplayer.pl/6245085-1-slowa-wypowiedziane-przez-jana-pawla-ii-wedlug-rzecznika-stolicy-apostolskiej-joaquina-navarro-vallsa-na.html. Dostęp 19.03.2020.

Gutek, Gerard L. Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Tłum. Anna Kacmajor, Agata Sulak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

Jachimczak, Barbara W. „Taki jestem… Anegdoty o Papieżu”. Biblioteka w Szkole, nr 9, 2006, ss. 29–30.

„Karol Wojtyła jako bohater anime: świetny pomysł czy profanacja?”. Niezależna, 3.06.2019, niezalezna.pl/274179-karol-wojtyla-jako-bohater-anime-swietny-pomysl-czy-profanacja. Dostęp 19.03.2020.

Kryda, Barbara. „Prawo do rozpoznawania i wyboru wartości”. Polonistyka, nr 1, 1978, ss. 45–48.

Kryda, Barbara. „Uczniowie i nauczyciele wobec wartości”. Polonistyka, nr 10, 1991, ss. 624–631.

Kustra, Czesław. „Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II”. Wychowanie na co Dzień, nr 4/5, 2005, ss. 13–20.

Latasiewicz, Marek. Jan Paweł II poza protokołem. Dom Wydawniczy Rafael, 2005.

Lejmanowicz, Beata. „Jan Paweł II – Orędownik Prawdy”. Doskonalenie Otwarte, nr 5, 2007/2008, ss. 65–75.

Liebertz, Charmaine. Terapia śmiechem. Całkiem poważna książka o śmiechu. Przekład z jęz. niem. Magdalena Rykowska, Jedność, 2011.

Marzec-Jóźwicka, Magdalena. „O trudnej sztuce wychowania do wartości przez polonistę we współczesnej szkole”. Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, red. Magdalena Marzec-Jóźwicka, TN KUL, 2013, ss. 205–218.

Nagajowa, Maria. ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

Niemierko, Bolesław. Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Wydawnictwa Ekonomiczne i Profesjonalne, 2007.

Nosowski, Zbigniew. „Misja dla dzieci papieża”. Newsweek, nr 41, 2003, ss. 34–35.

Nowak, Marian. „Wychowanie wyobraźni miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II”. Wychowanie na co Dzień, nr 6, 2005, ss. 6–8.

Olkusz, Jolanta. „Rozwijanie wrażliwości przedszkolaków na humor”, www.ekatecheza.pl/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=115&cntnt01returnid=73. Dostęp 19.03.2020.

Pasterniak, Wojciech. Przestrzeń edukacyjna. Impuls, 1995.

Połowniak-Wawrzonek, Dorota. „Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II w badaniach lingwistów, filozofów”. Język Polski w Gimnazjum, nr 4, 2006/2007, ss. 39–45.

„Poznaniacy chcą stworzyć grę o Papieżu Polaku. «Będzie można zachęcać zakonnice do zrzucenia habitu»”, epoznan.pl/news-news-95484-Poznaniacy_chca_stworzyc_gre_o_Papiezu_Polaku._Bedzie_mozna_zachecac_zakonnice_do_zrzucenia_habitu. Dostęp 19.03.2020.

Półtawska, Wanda. „Godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II”. Wychowawca, nr 3, 2011, ss. 8–11.

Saint-Exupéry de, Antoine. Twierdza. Tłum. Aleksandra Olędzka-Frybesowa, PAX, 1990.

Skwarnicki, Marek. „Poetycka droga Papieża Wojtyły”. Karol Wojtyła. Poezje, dramaty, szkice. Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Wstęp Marek Skwarnicki, wybór i układ Marek Skwarnicki i Jerzy Turowicz, Znak, 2004.

Szczepaniak-Sobczyk, Laura. E-learning w edukacji humanistycznej. Wydawnictwo UG, 2016. Tomczuk-Wasilewska, Jolanta. Psychologia humoru. Wydawnictwo KUL, 2009.

Tuohy, David. Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Tłum. Krzysztof Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Wąsowicz, Jarosław. „Jan Paweł II – strażnik pamięci o męczennikach XX wieku”. Biuletyn IPN, nr 10, 2018, ss. 52–60.

Wilski, Maciej. „Osobowość i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli”. Psychologia ucznia i nauczyciela, red. Stanisław Kowalik, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, ss. 334–371.

Zwoliński, Andrzej. „Jana Pawła II przykład patriotyzmu”. Wychowawca, nr 10, 2018, ss. 18–19.

Żegnałek, Kazimierz. Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 2005.

Published
2020-12-28