The Person of John Paul II in Recent Plays

Keywords: John Paul II, literary character, Polish drama

Abstract

This article analyses several artistically important Polish 21st-century plays, in which a character has been modelled on the person of Pope John Paul II. The works studied here are Jerzy Pilch’s Narty Ojca Świętego, Paweł Grabowski’s Dotknięci, Michał Walczak’s Człowiek z Bogiem w szafie and Artur Grabowski’s Cnoty zachodniej cywilizacji. This article aims to show not only the way the above-mentioned literary texts present the figure of the Pope, his life and works, but also his influence on the life of ordinary people. By researching John Paul II’s presence in literature, this article helps to contribute to the commemoration of the Pope Saint.

References

Celeda, Agnieszka. „Papież strzela gola”. Polityka, nr 47, 2004, ss. 80–81.

Dejnek, Katarzyna Anna. „Narty Ojca Świętego, czyli katolicy w oczach Jerzego Pilcha”. Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po roku 1989, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza, Wydawnictwo KUL, 2015, ss. 299–320.

Draguła, Andrzej. Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą. Biblioteka „Więzi”, 2012.

Dybciak, Krzysztof. „Jan Paweł II jako postać literacka”. Karol Wojtyła – Jan Paweł II artysta słowa, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Wojciech Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, 2015, ss. 81–96.

Dybciak, Krzysztof. „Pokolenie Jana Pawła II – zjawisko religijne czy medialno-popkulturowe?”. Religijność w dobie popkultury, red. Tomasz Chachulski, Jerzy Snopek, Magdalena Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, 2014, ss. 182–190.

Dziewulska, Małgorzata. „Mgła”. Dialog, nr 1, 2005, ss. 58–63.

Fiała, Edward, Adam Fitas i Dariusz Skórczewski. „Idol w kulturze – zarys problematyki”. Idol w kulturze, red. Edward Fiała, Adam Fitas, Dariusz Skórczewski, Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 5–14.

Jarecka, Urszula. „Świeckie «Anioły». Wyobrażenia para-anielskie w kulturze popularnej”. Religijność w dobie popkultury, red. Tomasz Chachulski, Jerzy Snopek, Magdalena Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, 2014, ss. 146–172.

Kisielewska, Alicja. „We władzy ekranu”. Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski, Wydawnictwo Rabid, 2002, ss. 303–314.

Kosiński, Dariusz. „Ku dramaturgii doświadczenia”. Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. Anna Krajewska, Danuta Ulicka, Piotr Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, ss. 40–50.

Kowalski, Piotr. Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji. Wydawnictwo UJ, 2004.

Kozłowska, Justyna. „Gdy struś zielony przechodzi”. Dialog, nr 1, 2005, ss. 52–57.

Kulczycka, Dorota. „«Lęk przed wpływem»? Kontr-obecność Biblii w «Monologu z lisiej jamy» i «Nartach Ojca Świętego» Jerzego Pilcha”. Biblia w dramacie, red. Edward Jakiel, Wydawnictwo UG, 2018, ss. 373–392.

Malik, Jakub. „Hagiologia i hagiografia według Jana Pawła II”. Karol Wojtyła – Jan Paweł II artysta słowa, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Wojciech Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, 2015, ss. 215–235.

Mizera, Michał. „Oksymoron i miłosierdzie, czyli papieska inspiracja. Wprowadzenie”. Mrok jak światło. Antologia dramatów inspirowanych życiem, myślą i twórczością Jana Pawła II, red. Michał Mizera, Centrum Myśli Jana Pawła II, 2007, ss. 9–17.

Pasek, Zbigniew. „O duchowości w piłce nożnej, czyli Cracovia jako sens życia”. Katarzyna Skowronek, Zbigniew Pasek. Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne. Wydawnictwo Libron, 2013, ss. 164–186.

Plucińska, Dorota. „Hagiografia we współczesnej kulturze popularnej: Jan Paweł II w konwencji humorystyczno-anegdotycznej («Kwiatki Jana Pawła II»)”. Religijność w dobie popkultury, red. Tomasz Chachulski, Jerzy Snopek, Magdalena Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, 2014, ss. 211–229.

Tomasik, Radosław. „Papież jak marzenie”. Czas Kultury: kultura, literatura, filozofia, nr 1, 2005, ss. 118–121.

Zawojski, Piotr. „Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni”. Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski, Wydawnictwo Rabid, 2002, ss. 423–431.

Published
2020-12-28