A Giant Radiant with Serenity. John Paul II in the Diary of Janusz S. Pasierb

Keywords: John Paul II, Janusz S. Pasierb, diary, pontificate, biography

Abstract

Janusz S. Pasierb kept his diary from 1943–1993. In Pasierb’s diary, the figure of John Paul II appears several times. The author writes about events from the Pope’s life (the conclave, pilgrimages, private meetings). The reporting is emotional, the words are lively, and there is mention of the author’s own emotions. The Pope has both a physical and a moral strength. Pasierb comments on the Pope’s sermons, his thoughts on culture, and also reads the poetry and dramas of John Paul II.

References

Ksiądz Janusz St. Pasierb. Twórca w przestrzeni kultury, red. Jerzy Cisewski, Wydawnictwo Bernardinum, 2016.

Kudyba, Wojciech. „Pasierb-eseista. Stan posiadania, perspektywy badawcze”. Colloquia Litteraria, nr 1/16, 2014, ss. 51–61.

Kudyba, Wojciech. Rana, która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba. Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

Mandziuk, Józef. „Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba”. Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne, nr 1, 1994, ss. 29–42.

„Miłość, dialog, spór. Korespondencja Karola Wojtyły – Jana Pawła II z Jerzym Turowiczem”. Tygodnik Powszechny, nr 14, 2006, dodatek z 28 III 2006, www.tygodnikpowszechny.pl/milosc-dialog-spor-130767. Dostęp 6.05.2020.

Ochwat, Magdalena. Poezja paradoksów – paradoksy w poezji. Poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

On przetarł nam jasny szlak. Księdza Janusza St. Pasierba spotkania z Janem Pawłem II, red. Maria Wilczek i Mirosław Kreczmański, Wydawnictwo Bernardinum, 2014.

Peroń, Małgorzata. „Obrazy stworzenia świata w poezji Jana Pawła II i ks. Janusza S. Pasierba”. Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, część II, red. Dorota Kulczycka i Anastazja Seul, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, ss. 131–139.

Pethe, Aleksandra. Ars, fides et ratio: esej teologiczny? (Tischner, Pasierb, Szymik). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012.

Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba, red. Bogdan Wiśniewski, Wydawnictwo Bernardinum, 1994. Przybylski, Ryszard. „Poezja wiary tragicznej. Posłowie”. Janusz Stanisław Pasierb. Wiersze wybrane. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,1988, ss. 377–389.

Skrzypczak, Robert. Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień. Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.

Sławek, Jolanta. Poetyckie żywioły sacrum. Obrazy świętości w utworach Janusza Stanisława Pasierba, Karola Wojtyły/Jana Pawła II, Anny Kamieńskiej i Zbigniewa Jankowskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.

Sochoń, Jan. „Poeci czasu Soboru. Wojtyła, Twardowski, Pasierb”. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, nr 25, 2020, ss. 329–349.

Sochoń, Jan. „Poetyckie duszpasterstwo Jana Pawła II”. Na Poważnie, nr 3–4, 2012, ss. 60–62. Sochoń, Jan. Poszukiwanie literatury. Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2012.

Stempka, Anna. Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006.

Zięba, Jerzy. „Życie oddane słowu”. Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia o Ks. Januszu St. Pasierbie, red. Maria Wilczek, Wydawnictwo Bernardinum, 1996, ss. 45–48.

Published
2020-12-28