The Amateur Theatre Performances of Karol Wojtyła’s Plays

Keywords: sacred drama, amateur theatre, dramaturgy of Karol Wojtyła, student theatre, religious theatre

Abstract

Amateur theatre circles play an important role in promoting the ideas contained in Karol Wojtyła’s dramas. Our God’s Brother and In front of the Jeweller’s Shop, as well as various poetic works based on Wojtyła’s poetry, have permanently entered the repertoire of smaller theatre groups. Some of these, such as “Droga” from Poznań, “Teatr Karola” from Gliwice or “Hagiograf” from Cracow, subordinate their existence and actions to the goal of promoting the thoughts and works of the Polish Ppope. The variety of forms, from rhapsodic performances to musicals, means that the ideas that John Paul II left in his writings can still find new recipients today.

References

Babicki, Krzysztof. „Zadania teatru repertuarowego”. Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. Anna Podstawka, Agnieszka Jarosz, Wydawnictwo KUL, 2011, ss. 341–350.

Bańkowski, Tadeusz. „Popularny teatr religijny dzisiaj”. Dramat i teatr sakralny, red. Irena Sławińska, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988, ss. 263–284.

Bochenek, Małgorzata. „Duchowy wymiar sztuki”. Nasz Dziennik, nr 240, 2018, s. 5.

Bochenek, Małgorzata. „Spotkanie, które wycisnęło niezatarte znamię”. Nasz Dziennik, nr 128, 2009, s. 3.

Ciechowicz, Jan. „Światopogląd teatralny Karola Wojtyły”. Dialog, nr 10, 1981, ss. 116–122.

Jakubowski, Henryk Tymon. Amatorski ruch teatralny. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1975.

Kaczmarek, Wojciech. „Formy i przejawy współczesnego teatru religijnego w Polsce (1979–1989)”. Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979–1989), red. Irena Sławińska i Wojciech Kaczmarek, Wiedza o Kulturze, 1993, ss. 11–29.

Kołodziejska, Anna. Karol Wojtyła – dramaturg. Twórczość dramatyczna oraz związki Karola Wojtyły z Teatrem Rapsodycznym, Self Publishing, 2015.

Kruszyńska, Anna. „Karol Wojtyła: aktor, poeta, dramaturg”, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/265550, druk.html. Dostęp 20.02.2020.

Lach, Mariusz. „Amatorski teatr religijny w latach 1980–2005. Rekonesans”. W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. Joanna Michalczuk i Wojciech Kaczmarek, Norbertinum, 2007, ss. 167–178.

Lach, Mariusz. Kilka szkiców na temat amatorskiego teatru religijnego dziś. Norbertinum, 2009. Machniak, Jan. „Bóg i człowiek w poezjach Karola Wojtyły – Jana Pawła II, cz. V”, www.janmachniak.pl/index.php/moje-wyklady-2/53-bog-i-czowiek-w-poezjach-karola-wojtyy-jana-pawa-ii-cz-v. Dostęp 15.02.2020.

Marczewski, Andrzej Maria. „Teatr Karola Wojtyły”, www.marczewski.pl. Dostęp 20.03.2020. Olszewska, Maria Jolanta. „Piękno Miłosierdzia. Dramaturgiczne wizerunki Brata Alberta”. Zeszyty Naukowe KUL, nr 2, 2018, ss. 121–143.

Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Zofia Zarębianka i Jan Machniak, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2006.

Sawicki, Stefan. „Uwagi o teatrze studenckim”. Zeszyty Naukowe KUL, nr 2, 1958, ss. 125–135.

Taborski, Bolesław. Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza. Szkice. Redakcja Wydawnictw KUL, 1989.

Wielechowska, Katarzyna. „Medytacja obecności. „Dramaty wnętrza” Karola Wojtyły”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr 10, 2008, ss. 199–217.

Wojtyła, Karol. „O teatrze słowa”. XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941–1966, red. Mieczysław Kotlarczyk, Teatr Rapsodyczny, 1966, ss. 126–129.

Wojtyła, Karol. Poezje i dramaty. Wybór i układ Marek Skwarnicki i Jerzy Turowicz, Znak, 1979.

Published
2020-12-28