Philosophical Motifs in the Plays of Karol Wojtyła

Keywords: Karol Wojtyła, person, freedom, love, community, experience

Abstract

The aim of this paper is to identify, in the plays written by Karol Wojtyła, those scenes, problems and themes which are also present, albeit in a different form, in his scholarly output. To achieve this aim, a method of analysis and comparison was adopted: the author looked for common motifs present in Wojtyła’s dramas and in his philosophical works, while keeping in mind the differences between these two areas of intellectual activity, and especially their specific language. The result of this research is the discovery of the following themes and problems addressed by Wojtyła, both as a playwright and as a philosopher: human development, maturity, and one’s fulfilment as a person, i.e. as a rational and free being open to interpersonal relationships and capable of creating a community; love in its different manifestations, particularly spousal love; and the human being as the general cognitive focus of reflection based on broadly understood experiences.

References

Buttiglione, Rocco. Myśl Karola Wojtyły. Towarzystwo Naukowe KUL, 1996.

Dybciak, Krzysztof. „Rewolucja czy wybór większej wolności? Antropologiczno-społeczne podstawy Brata naszego Boga”. Ethos, nr 2–3(6–7), 1989, ss. 43–52.

Dybciak, Krzysztof. Karol Wojtyła a literatura. Biblos, 1991.

Heck, Dorota. „Pojęcie sprawiedliwości w Bracie naszego Boga a liberalna teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa”. Karol Wojtyła – poeta, red. Jacek Głażewski i Witold Sadowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, ss. 217–222.

Kaczmarek, Wojciech. „Od doświadczenia człowieka do miłości osoby. Osoba i relacje osobowe w twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Ethos, nr 3(127), 2019, ss. 351–376.

Kaczmarek, Wojciech. „Przeniknąć człowieka. Osoba i słowo w dramaturgii Karola Wojtyły”. Zeszyty Naukowe KUL, t. 47, nr 3, 2004, ss. 31–41.

Krzysztof, Dybciak. Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019, ss. 482–493.

Karoń-Ostrowska, Anna. Dramat spotkania. „Promieniowanie ojcostwa” jako pryzmat filozofii Karola Wojtyły. Więź, 2010.

Kijas, Zdzisław J. „Wizja Boga i człowieka w utworach literackich Karola Wojtyły”. Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Zofia Zarębianka i Jan Machniak, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2006, ss. 187–196.

Kurnik, Agnieszka. „Odkrywanie świętości. Brat naszego Boga Karola Wojtyły”. Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Zofia Zarębianka i Jan Machniak, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2006, ss. 387–395.

Reale, Giovanni. Karol Wojtyła. Pielgrzym Absolutu. Tłum. Małgorzata Gajda, Centrum Myśli Jana Pawła II, 2008.

Sawicki, Stefan. „Trylogia dramatyczna Karola Wojtyły”. Dramat i teatr religijny w Polsce, red. Irena Sławińska i Wojciech Kaczmarek, Towarzystwo Naukowe KUL, 1991, ss. 447–456.

Schmitz, Kenneth. „Przejście miłości. Promieniowanie ojcostwa Karola Wojtyły”. Communio, nr 1(91), 1996, ss. 125–132.

Skrzypczak, Robert. Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień. Centrum Myśli Jana Pawła II, 2011.

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965.

Solski, Zbigniew W. „Ojcostwo i tożsamość”. Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Zofia Zarębianka i Jan Machniak, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2006, ss. 335–358.

Taborski, Bolesław. Dramaturgia wnętrza. Redakcja Wydawnictw KUL, 1983.

Taborski, Bolesław. Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza. Redakcja Wydawnictw KUL, 1989. Wierzbicki, Alfred M. „Antropologia Karola Wojtyły odczytana w jego poezji”. Ethos, nr 4(76), 2006, ss. 103–113.

Wojtyła, Karol. „Brat naszego Boga”. Karol Wojtyła. Poezje i dramaty. Wybór i układ Marek Skwarnicki i Jerzy Turowicz, Znak, 1979, ss. 109–182.

Wojtyła, Karol. „O miłości oblubieńczej (Na marginesie dyskusji)”. Roczniki Filozoficzne, t. 27, z. 2, 1974, ss. 162–174.

Wojtyła, Karol. „Osoba i czyn”. Karol Wojtyła. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL, 1994, ss. 43–344.

Wojtyła, Karol. „Promieniowanie ojcostwa”. Karol Wojtyła. Poezje i dramaty. Wybór i układ Marek Skwarnicki i Jerzy Turowicz, Znak, 1979, ss. 228–258.

Wojtyła, Karol. „Przed sklepem jubilera”. Karol Wojtyła. Poezje i dramaty. Wybór i układ Marek Skwarnicki i Jerzy Turowicz, Znak, 1979, ss. 183–227.

Wojtyła, Karol. „Rodzicielstwo a communio personarum”. Ateneum Kapłańskie, t. 84, 1975, ss. 17–31. Wojtyła, Karol. „Rodzina jako communio personarum. Próba interpretacji teologicznej”. Ateneum Kapłańskie, t. 83, 1974, ss. 347–361.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Towarzystwo Naukowe KUL, 1986.

Zarębianka, Zofia. „Dojrzewanie do śmierci, dojrzewanie do ojcostwa”. Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Zofia Zarębianka i Jan Machniak, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2006, ss. 321–333.

Published
2020-12-28