Digital Tools in Translation Didactics: Lexical Resources and Corpus Tools for Text Editing

Keywords: metaphor, machine translation, information literacy, corpus, dictionary

Abstract

This article deals with the use of lexical resources and corpus tools to evaluate, edit, and verify already translated texts. Additionally, it provides a description of a pilot study whose purpose was to describe students’ behaviour in a situation where machine-translated metaphorical phrases should be evaluated and corrected. The analysis focuses on identifying the lexical resources and tools that were most frequently used at every stage of the task. The exercise was conducted during a course on translating technologies for MA students of translation studies.

References

Allen, Jeffrey. „Post-editing”. Computers and Translation: A Translator’s Guide, red. Harold Somers, John Benjamins Publishing Company, 2003, ss. 297-318.

Brożyna-Reczko, Małgorzata. „O metaforze choroby w polskim i angielskim prasowym dyskursie politycznym”. Tekst i Dyskurs, vol. 11, 2018, ss. 351-369.

Cockiewicz, Wacław. Metaforyka Leśmiana. (Analiza lingwistyczna). Wydawnictwo Akademickie, 2011.

Delizée, Anne. „A global rating scale for the summative assessment of pragmatic translation at Master’s level: An attempt to combine academic and professional criteria”. Perspectives on Translation Quality, red. Ilse Depraetere, De Gruyter, 2011, ss. 9-24.

Dobrzyńska, Teresa. Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze. Instytut Badań Literackich, 1994.

Dybiec-Gajer, Joanna. „Kompetencje profesjonalnego tłumacza a kształcenie i sukces zawodowy. Model kompetencji EMT z perspektywy polskich tłumaczy w Parlamencie Europejskim”. Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany prof. dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, red. Maria Piotrowska, Artur Czesak, Aleksander Gomola, Sergiy Tyupa, Tertium, 2012, ss. 167-193.

Dybiec-Gajer, Joanna. Zmierzyć przekład. Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Universitas, 2013

Gouadec, Daniel. Translation as a Profession. John Benjamins Publishing Comapany, 2007.

EMT Expert Group. Competences for Professional Translators, Experts in Multilingual and Multimedia Communication. 2009, ec.europa.eu/info/ sites/info/files/ emt_ competences_ translators_en.pdf. Dostęp 30.09.2020.

Koglin, Arlene. „An empirical investigation of cognitive effort required to post-edit machine translated metaphors compared to the translation of metaphors”. The International Journal for Translation & Interpreting Research, vol. 7, nr 1, 2015, ss. 126-141.

Pęzik, Piotr. „NKJP w warsztacie tłumacza”. Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał L. Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, ss. 301-311.

Pęzik, Piotr. „Paradygmat Dystrybucyjny w Badaniach Frazeologicznych. Powtarzalność, Reprodukcja i Idiomatyzacja”. Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych, red. Piotr Stalmaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Raido, Vanessa Enriquez. Translation and Web Searching. Routledge, 2014.

Sekuła, Justyna. „Kształcenie zawodowych kompetencji tłumaczy tekstów prawnych i prawniczych w ramach studiów podyplomowych”. Comparative Legilinguistics, vol. 25, 2016, ss. 95-108.

TAUS 2010, TAUS the language data network, www.taus.net/academy/best-practices/postedit-best-practices/machine-translation-post-editing-guidelines. Dostęp 2.10.2019.

Published
2020-12-22
Section
Articles