Human Rights in Asia: The Case of China, Japan and North and South Korea

Keywords: Human rights, Asian values, China, Japan, Democratic People’s Republic of Korea, Republic of Korea

Abstract

This article presents the issue of human rights in selected East Asian countries: China, South and North Korea and Japan. The Author looks at them from the European perspective and try to analyse the same issue in different political systems in order to present it through the universal prism of Asian values. From an ethical perspective, some groups of Asian politicians and scientists perceive Asian values as the equivalent of human rights. The Bangkok Declaration of 1993 was a major step because it was the first to include Asian values in an international status document, and it emphasised their existence and historical and cultural difference to human rights. Human rights as a product of Western civilisation do not include the achievements and philosophical thoughts of the Asia region. The Author believes that human rights are universal, not because they concern all people and are universally respected and recognised—as claimed by most Western experts—but because they have been included in the constitutions of many countries of the world (formal recognition). In this sense, we can speak of some universalism of human rights.

References

Ahl, Björn. “The Rise of China and International Human Rights Law.” Human Rights Quarterly, vol. 37, 2015, pp. 637-661, doi: 10.2139/ssrn.2830215.

Amnesty International Global Report, “Death sentences and executions in 2016,” www.amnesty.org/ download/Documents/ACT5057402017ENGLISH.PDF. Accessed 1.06.2020.

Areddy, James T., and Fanfan Wang. “China’s Police Will Carry Guns Unlike Any Others.” The Wall Street Journal 2014, April 24, blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/04/24/chinas-police-will-carry-guns-unlike-any-others/. Accessed 1.06.2020.

AS. “Japonia: surowe więzienie i kara śmierci skutecznie odstraszają przestępców.” Polonia Christiana, March 28, 2013, www.pch24.pl/japonia--surowy-wiezienie-i-kara-smierci-skute cznie-odstraszaja-przestepcow,13673,i.html. Accessed 1.06.2020.

Bernaczyk, Michał, and Urszula Muszalska. “Ewolucja prawa do informacji w Japonii. Od shiru kenri do Joho Kokai Ho.” Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki, edited by Mariusz Jabłoński and Sylwia Jarosz-Żukowska, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, pp. 67-86.

Bober, Andrzej. Korea zjednoczona – szansa czy utopia? Wydawnictwo KWIAT ORIENTU, 2013.

Buczek, Lech. “Religia a polityka w Korei.” Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, edited by Wojciech Gizicki, Instytut Sądecko-Lubelski, 2013, pp. 139-149.

Buczek, Lech. Sprawa zjednoczenia państw koreańskich. Studium prawnomiędzynarodowe. Unpublished doctoral thesis. The John Paul II Catholic University of Lublin, 2010.

Burdelski, Marceli. Czy Korea będzie zjednoczona do końca XX wieku? Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK, 1995.

Burdelski, Marceli. Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei. Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK, 2004.

Burghart, Sabine. “Relations Between the Two Koreas in 2010.” Korea: Politics, Economy and Society, edited by Frank Rüdiger, Jim Hoare, Patrick Köllner, and Susan Pares, Brill, 2010, pp. 59-70.

Cesarz, Maciej, and Monika Klimowicz. “Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Chinami. Wybrane aspekty współpracy gospodarczej w świetle uwarunkowań prawnych do 2005 roku.” Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, edited by Joanna Wardęga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, pp. 99-119.

Chan, Kam Wing. “China’s Hukou System at 60: Continuity and Reform.” Handbook on Urban Development in China, edited by Ray Yep, Jun Wang, and Thomas Johnson, Edward Elgar Publishing, 2018, pp. 59-79.

Chinkin, Christine M. “Women’s International Tribunal on Japanese Military Sexual Slavery.” The American Journal of International Law, vol. 95, no. 2, 2001, pp. 335-341, doi: 10.2307/2661399.

Courtois, Stéphane, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Nicolas Werth, Jean-Louis Margolin, and Jean-Louis Panné. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania. Translated by Krzysztof Wakar, Andrzej Nieuważny, and Blanka Panné, Proszyński S-ka, 1999.

Dargas, Marta. „Rola adwokatury w wymiarze sprawiedliwości Korei Południowej.” Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, edited by Józef Włodarski, Kamil Zeidler, and Marceli Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, pp. 345-356.

Dargas Marta. Idee i zasady konstytucyjne Chińskiego porządku prawnego. Wydawnictwo C.H. Beck, 2017.

Dziak, Waldemar Jan. Korea Pokój czy wojna. Świat Książki, 2003.

Dzong Il Kim. O Ideach Dżucze w naszej partii. Wydawnictwo literatury w językach obcych, 1988.

Gawlikowski, Krzysztof. “Problem człowieka z perspektywy azjatyckiej.” Azja–Pacyfik. Społeczeństwo. Polityka. Gospodarka, vol. 1, 1998, pp. 9-52.

Goban-Klas, Tomasz, Korea. Historia i współczesność. Od pustelniczego królestwa do azjatyckiego tygrysa. Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK, 2006.

Guzowski, Adam. “Obozy koncentracyjne w Korei Północnej.” Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, edited by Józef Włodarski, Kamil Zeidler, and Marceli Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, pp. 143-162.

Hołdak, Katarzyna, and Anna Konarzewska. “Stosunki Unii Europejskiej z Chinami.” Bezpieczeństwo Narodowe, vol. 3-4, no. 5-6, 2007, pp. 278-300.

Husarski, Roman. “Temida z Korei Północnej.” Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA), July 8, 2016, www.polska-azja.pl/temida-z-korei-polnocnej/. Accessed 10.05.2018.

Jacobsen, Michael, and Ole Bruun. Human Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia. Curzon Press, 2000.

Kamieński, Tomasz. “Miejsce Chin w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej.” Azja–Pacyfik. Społeczeństwo. Polityka. Gospodarka, no. 9, 2006, pp. 30-48.

Kightley, Marta, “Południowokoreański cud gospodarczy w świetle koncepcji człowieka gospodarującego.” Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, edited by Józef Włodarski, Kamil Zeidler, and Marceli Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, pp. 369-386.

“Korea Południowa: kara śmierci zgodna z Konstytucją.” Translated by Przemek Basaj. Amnesty International”, February 25, 2010, amnesty.org.pl/korea-po%C5%82udniowa-kara-%C5%9 Bmierci-zgodna-z-konstytucj%C4%85/. Accessed 1.06.2020.

Kość, Antoni. Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin. Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym, 1998.

Lasocka, Dagmara. “Religia i tradycja. Filary koreańskiej rodziny.” Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, edited by Józef Włodarski, Kamil Zeidler, and Marceli Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, pp. 431-441.

LAWASIA. The Law Association for Asia and the Pacific, www.lawasia.asn.au/home.html. Accessed 1.06.2020.

Liberska, Barbara. “Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku.” Studia Ekonomiczne, n. 4 (67), 2010, pp. 331-358.

Mei-Ying Hung, Veron. “China’s WTO Commitment on Independent Judicial Review: Impact on Legal and Political Reform.” American Journal of Comparative Law, vol. 52, issue 1, 2004, pp. 77-132, doi: 10.2307/4144447.

Min-ho, Jung. “Police guns just for show.” The Korean Times, May 22, 2018, www.koreatimes. co.kr/www/nation/2018/05/251_249378.html.

Morozowski, Tomasz. “Polityka Niemiec wobec Chin.” Biuletyn Instytutu Zachodniego, no. 274, 2016, iz.poznan.pl/plik,pobierz,1697,db671d8112b0182beb21a9c492c99671/274ChinyNiemcy.pdf. Accessed 1.06.2020.

Niewiadomski, Łukasz. “Stosunki chińsko-rosyjskie i ich wpływ na świat.” Bezpieczeństwo Narodowe, vol. 1, no. 1, 2006, pp. 143-156.

Open Doors. Christian Persecution World Watch List 2018, www.opendoors.org.za/christian-persecution/world-watch-list-2018/. Accessed 1.06.2020.

Osborne, Samuel. “Which countries still have the death penalty — and who executes the most prisoners?” Independent, 10 December 2016, www.independent.co.uk/news/world/death-penalty- executions-which-countries-have-kill-most-prisoners-a7354301.html. Accessed 1.06.2020.

Pacuła, Przemysław. “Przyszłość Korei Północnej.” Bezpieczeństwo Narodowe, vol. 3-4, no. 23-24, 2012, pp. 181-199.

Pacuła. Przemysław. “Relacje Chin z wybranymi państwami w Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej.” Bezpieczeństwo Narodowe, no. 2, 2015, pp. 77-99.

Petersen, Carole J. “Bridging the Gap?: The Role of Regional and National Human Rights Institutions in the Asia Pacific.” Asian-Pacific Law & Policy Journal, vol. 13, issue 1, 2011, pp. 174-209.

Pietrewicz, Oskar. “Tajemnice zatonięcia korwety Cheonan.” Portal Spraw Zagranicznych, 29 March 2010, www.psz.pl/124-polityka/oskar-pietrewicz-tajemnice-zatoniecia-korwety-cheonan. Accessed 1.06.2020.

Polit, Jakub Jarosław. Chiny. Historia państw świata w XX wieku. Wydawnictwo TRIO, 2004.

Raszewski, Adam. “Human rights in China and the philosophical perspective.” Acta Asiatica Varsoviensia, no. 28, 2015, pp. 39-49.

Rurarz, Joanna J. Historia Korei. Wydawnictwo DIALOG, 2009.

Selden, Mark, and Kim Dong-choon. “South Korea’s Embattled Truth and Reconciliation Commission.” The Asia-Pacific Journal, vol. 8, no. 4, 2010, pp. 1-8.

Seligman, Scott, D. Chinese Business Etiquette: A Guide to Protocol, Manners, and Culture in the People's Republic of China. Warner Books, 1999.

Shorock, Tim. “The South Korean Government Is Steadily Eroding Democratic Freedoms.” The Nation, 2 June 2016, www.thenation.com/article/the-south-korean-government-is-steadily-eroding-emocratic-freedoms/. Accessed 1.06.2020.

Snarski, Tomasz, and Jarosław Zawada. “Chrześcijaństwo w Korei – pomost między Azją a Europą.” Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, edited by Józef Włodarski, Kamil Zeidler, and Marceli Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, pp. 443-450.

Stępień, Mateusz. “Deklaracja Bangkocka – azjatycki głos w sprawie praw człowieka.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia, vol. 17, no. 1, 2010, pp. 23-31.

Takemae, Eiji. “History of the non-military activities of the Occupation of Japan, 1945-1951.” Constitutional Revision, no. 15, 2000, pp. 41-59.

The Heritage Foundation, “2018 Index of Economic Freedom 2018”. www.heritage.org/ index/country/china. Accessed 1.06.2020.

The San Diego Union-Tribune, www.sandiegouniontribune.com/sdut-korea-bloodbath-probe-ends -us-escapes-much-blame-2010jul10-story.html. Accessed 1.06.2020.

Tomański, Rafał. “O skandalu z udziałem prezydent Korei Południowej.” Rzeczpospolita, 31 December 2016.

Ufnowska, Izabela. “Kara śmierci w Chinach.” Peoples Square, 20 April 2016, peoplessquare.pl/2016/04/20/kara-smierci-w-chinach/. Accessed 1.06.2020.

Wahyuningrum, Yuyun. “AICHR After Five Years: Progress, Challenges and Opportunities.” FOCUS, vol. 76, 2014, www.hurights.or.jp/archives/focus/section3/2014/06/aichr-after-five-years-progress-challenges-and-opportunities.html. Accessed 1.06.2020.

Wardęga, Joanna. “Wykorzystanie dyskursu historycznego w chińsko-japońskiej konkurencji o przywództwo w Azji Wschodniej – perspektywa chińska.” Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, edited by Joanna Wardęga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, pp. 229-248.

Wiszowaty, Marcin Michał. “System ustrojowo-polityczny VI Republiki Korei.” Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, edited by Józef Włodarski, Kamil Zeidler, and Marceli Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, pp. 327-344.

World Factbook of Criminal Justice Systems: South Korea, 4 August 2007, www.bjs.gov/ content/pub/pdf/wfbcjssk.pdf. Accessed 1.06.2020.

Xiaobo, Liu. “Two Essays on China’s Quest for Democracy.” Journal of Democracy, vol. 22, no. 1, 2011, pp. 152-166.

You, Jong-sung, and Min Park Youn. “The Legacies of State Corporatism in Korea: regulatory capture in the Sewol ferry tragedy.” Journal of East Asian Studies, vol. 17, issue 1, 2017, pp. 95-118, doi: 10.1017/jea.2016.32.

Young, Stephen. “U.S.–China Relations.” American Foreign Policy Interests. The Journal of the National Committee on American Foreign Policy, vol. 37, issue 5-6, 2015, pp. 264-272, doi: 10.1080/10803920.2015.1162064.

Zhao, Laixun. A Simple Model of the Chinese Hukou System and Some Ongoing Reforms. Research Institute for Economics & Business Administration, 2017.

Żemło, Aleksandra. Współpraca gospodarcza jako element partnerstwa strategicznego Unia Europejska – Chińska Republika Ludowa. Master thesis. Warsaw University, 2013.

Żodź-Kuźnia, Katarzyna, and Janusz Wiśniewski. “Dynamika wzajemnych relacji między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na początku XXI wieku.” Przegląd Politologiczny”, no. 2, 2012, pp. 65-84, doi: 10.14746/pp.2012.17.2.5.

Published
2020-10-08
Section
Articles