• NOTE

    2023-08-01

    You are on the archival page of Roczniki Humanistyczne. Change to the current website of the Journal: LINK

     

    Jesteś na stronie archiwalnej Roczników Humanistycznych. Prosimy przejść na aktualną stronę czasopisma: LINK

    Read more about NOTE