Semantic Inferentialism: Main Ideas

  • Robert Kublikowski Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II

Bibliografia

Ajdukiewicz K., 1975, Logika pragmatyczna, Warszawa: PWN.
Ajdukiewicz K., 1985, Język i poznanie, vol. 1-2, Warszawa: PWN.
Beran O., Kolman V., Koren L. (eds.), 2018, From Rules to Meaning: New Essays on In¬ferentialism, New York–London: Routledge.
Brandom R.B., 1994/1998, Making It Explicit. Reasoning, Representing and Discursive Com¬mitment, Cambridge, Mass.–London, England: Harvard University Press.
Brandom R.B., 1997, Replies, „Philosophy and Phenomenological Research” (the special edition on Robert B. Brandom’s Making It Explicit), 57 (1), pp. 153-156.
Brandom R.B., 2000/2001, Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism, Cambridge, Mass.–London, England: Harvard University Press.
Brandom R.B., 2002a, Explanatory vs. Expressive Deflationism About Truth, in: What is Truth?, ed. R. Schantz, Berlin–New York: Walter de Gruyter, pp. 103-119.
Brandom R.B., 2002b, Pragmatics and Pragmatisms, in: Hilary Putnam. Pragmatism and Realism, eds. J. Conant, U. M. Żegleń, London–New York: Routledge, Taylor and Francis Group, pp. 40-58.
Brandom R.B., 2008, Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism, Oxford–New York: Oxford University Press.
Brandom R.B., 2015, From Empiricism to Expressivism: Brandom Reads Sellars, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Dummett M., 1973, Frege: Philosophy of Language, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Goldberg S.C., 2015, Assertion. On the Philosophical Significance of Assertoric Speech, Oxford–New York: Oxford University Press.
Grover D.L., Camp J.L., Belnap L.D., 1975, A Prosentential Theory of Truth, „Philosophical Studies”, 27, pp. 73-125.
Gurova L. (ed.), 2012, Inference, Consequence, and Meaning: Perspectives on Inferentialism, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Kremer M., 2010, Representation or Inference. Must We Choose? Should We?, in: Weiss, Wanderer 2010, pp. 227-246.
Kublikowski R., 2019, Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma, Lublin: Wydaw¬nictwo KUL.
Lewis D., 1983, Scorekeeping in a Language Game, in: Philosophical Papers, vol. 1, New York– Oxford: Oxford University Press, pp. 233-249.
Loeffler R., 2018, Brandom, Cambridge, England–Medford, Mass.: Polity Press.
Maciaszek J., 2007, Holizm znaczeniowy Kazimierza Ajdukiewicza, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humianistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Peregrin J., 2014, Inferentialism: Why Rules Matter, New York: Palgrave Macmillan.
Putnam H., 1981, Reason, Truth and History, Cambridge: Cambridge University Press.
Putnam H., 1983, Realism and Reason. Philosophical Papers, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press.
Putnam H., 1988, Representation and Reality, Cambridge, Mass.–London, England: A Bradford Book–The MIT Press.
Putnam H., 1994, Words and Life, ed. J. Conant, Cambridge, Mass.–London: Harvard University Press.
Putnam H., 2013, The Development of Externalist Semantics, „Theoria”, 79, pp. 192-203.
Sellars W., 1953/2007, Inference and Meaning, in: In the Space of Reasons. Selected Essays of Wilfrid Sellars, eds. K. Scharp, R.B. Brandom, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, pp. 3-27.
Sellars W., 1956, Empiricism and the Philosophy of Mind, Cambridge, Mass.: Harvard Uni¬versity Press.
Stekeler-Weithofer P. (ed.), 2005, „Pragmatics and Cognition” (the special edition—The Pragmatics of „Making It Explicit”: On Robert B. Brandom), 13 (1).
Szubka T., 2012, Neopragmatyzm, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Wanderer J., 2008, Robert Brandom, Montreal–Kingston: McGill-Queen’s University Press.
Weiss B., Wanderer J. (eds.), 2010, Reading Brandom. „On Making It Explicit”, London–New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
Wischin K. (ed.), 2019, „Disputatio” (the special edition—Linguistic and Rational Pragmatism: The Philosophies of Wittgenstein and Brandom), 8 (9).
Wittgenstein L., 1997, Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Zarębski T., 2013, Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
Opublikowane
2022-09-26
Dział
Teksty wygłoszone i zamówione