Prof. Jerzy Rebeta (1932-2018) – historyk polskiej myśli społeczno-politycznej i prekursor politologii w KUL

  • Andrzej Podraza Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Wojciech Gizicki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biogramy autorów

Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL – Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Opublikowane
2020-07-24
Dział
Sylwetki uczonych