Profesor Stanisław Wilk. Tekst laudacji wygłoszonej 27 marca 2019 roku na dorocznym publicznym zebraniu TN KUL z okazji wręczenia ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Wilkowi Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego

  • Jan Kopiec

Biogram autora

Jan Kopiec

Bp prof. dr hab. Jan Marian Kopiec – członek Sekcji Nauk Historycznych Komisji Nauki Wiary, członek Rady Naukowej oraz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP, Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, biskup diecezjalny gliwicki, członek czynny Wydziału Teologii TN KUL

Opublikowane
2020-07-24
Dział
Sylwetki uczonych: Laureaci Nagrody im. ks. I. Radziszewskiego