The Evolution of the Role of Polish Emigration Organisations After the January Uprising (Until 1880)

Main Article Content

Daniel Kiper

Abstract

This article discusses the changing functions of Polish organisations in exile after 1864. After the failure of the January Uprising, there were fundamental changes in the ways in which émigré communities organised themselves. The model of political and conspiracy organisations ceased to dominate at that time. In their place, self-help, tax, professional, educational and philanthropic societies were established by the leaders of the émigré communities. However, the process of their development was different in each of the countries of Western Europe and depended on the political and social conditions in which Poles lived. The societies in Germany and Switzerland developed most dynamically, whereas those in the British Isles experienced most difficulties. The organisational development of Polish organisations in the United States until 1880 was also discussed separately. The current state of research on these organisations may serve as a basis for the delineation of a new area of studies on Polish emigration in the second half of the 19th century.

Article Details

Section
Articles

References

Album pamiątkowe i przewodnik handlowy osady polskiej w mieście Buffalo z dołączeniem okolicznych miejscowości ze stanu New York, Buffalo 1906.
Florkowska-Frančić H., Polskie organizacje samopomocowe w Szwajcarii […], „Przegląd Polonijny” 1980.
Fuksa K., Powstanie i rozwój Polskiej Misji Katolickiej w Londynie (1894-1938), „Premislia Christiana” 13 (2008-2009).
Groniowski K., Rapperswil jako ośrodek polityczny (1868-1887), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F. Humaniora, 37(1982).
Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski, t. IV: Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, Warszawa: PWN 1982.
Holdren N., Injury Impoverished. Workplace Accidents, Capitalism, and Law in the Progressive Era, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2020.
Kiper D., Geneza i kształt Związku Narodowego Polskiego w pierwszych latach istnienia, „Studia Polonijne” 39(2018).
Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa: Trio 2003.
Matwiejczyk W., Katolickie towarzystwa robotników polskich w Zagłębiu Ruhry 1871-1894, Lublin: TN KUL 1999.
Potocki A. [J.A. Bałaszewicz], Raporty szpiega, t. I-II, oprac. R. Gerber, Warszawa: PIW 1973.
Pugacewicz I.H., Batignolles 1842-1874. Edukacja Wielkiej Emigracji, Warszawa: Instytut Historii PAN 2017.
Radzilowski J., „The Land is Ours”. The Peasant Movement in East-central Europe, „Iota Gamma Journal of History” [Tempe, Ariz.] 4(1994).
Rudé G., The Crowd in History. A Study of Popular Disturbances in France and England 1730-1848, London: Serif 2005.
Sawicki P., Polska Misja Katolicka i Polski Kościół w Londynie w 50-lecie ich działalności, w: Polska Misja Katolicka w Londynie 1894-1944. Księga Pamiątkowa Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, Londyn 1944.
Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871-1918, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1980.
Tilly Ch., Tilly L., Tilly R., The Rebellious Century, 1830–1930, Cambridge: Harvard University Press 1975.
Wawrykiewicz M.M., Polonijne organizacje ubezpieczeniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1991.
Żurawski vel Grajewski R.P., Polskie emigracje 1831-1918, w: Historie Polski w XIX wieku, t. IV, red. A. Nowak, Warszawa: DiG 2015.