Inside the crystal ball of tradition

Keywords: baroque, mannerism, enlightenment, romanticism, romantic irony, 19th century, literary tradition, grotesque, infinity

Abstract

The article is a review of Agata Seweryn’s book Between the Worlds. Studies in the Literature of the Enlightenment and Romanticism. The review’s author presents the composition of the book and examines the research problems raised in it in greater detail. She comments on the studies included in the publication as interesting suggestions for interpretive supplements of selected romantic poems and works. She draws attention to those aspects that reveal the richness inherent in the works, and not yet described enough. They are introduced by references to the Baroque tradition or reflection on normative poetics and rhetorics.

Author Biography

Magdalena Woźniewska-Działak, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

Magdalena Woźniewska-Działak – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książki Poematy narracyjne Cypriana Norwida: konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, (Kraków 2014), artykułów poświęconych twórczości polskich romantyków oraz zagadnieniom idei ojczyzny i narodu w wieku XIX. Współredaktorka zbiorów Polska i Włochy w dialogu kultur (Warszawa 2016), Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja (Warszawa 2017), zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura Współczesna” wydawanego przez Narodowe Centrum Kultury.

References

Kostkiewiczowa T., Krasicki – perspektywy badań twórczości, [w:] taż, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010, s. 281-304.

Kostkiewiczowa T., Oświecenie a barok: miejsca wspólne, miejsca różne, [w:] taż, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010, s. 179-214.

Seweryn A., Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej, Lublin 2013.

Trybuś K., Norwid z epoki baroku?, [w:] „Studia Norwidiana” 33: 2015, s. 294-302.

Ziołowicz A., Romantycy na Polach Elizejskich. Z dziejów rozmowy zmarłych, [w:] taż, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011.

Published
2020-12-29
Section
Reviews