With an orchestra or solo? Norwid in the Paris studio of Juliusz Kossak

  • Edyta Chlebowska The John Paul II Catholic University of Lublin, Institute for the Study of Cyprian Norwid’s Literature, Poland
Keywords: Cyprian Norwid, Juliusz Kossak, Polish drawing art, Paris, Café de la Régence

Abstract

The article concerns the relationship of Cyprian Norwid with the milieu of Polish painters gathered around Juliusz Kossak’s Paris studio in the mid-19th century. The starting point is Kossak’s humorous drawing titled “An Orchestra of Artists,” which portays Norwid with his back turned on the viewer, with a lyre at his side, among other painters—members of the orchestra, busy playing various instruments. On the basis of this composition, illustrating an anecdote from the life of the exile community of Polish artists, and using other accounts from that time, the author outlines the social situation of the painters, setting the creator of the lithography “Solo” against this background. Emphasising the community of emigration experiences, she also points out the distinctness of Norwid’s situation, resulting both from his personality traits and from the profile of his work, which merges two areas: literature and fine arts – work that is strongly rooted in theoretical reflection.

References

Bojko M., Korespondencja Teofila Lenartowicza z Teofilem Kwiatkowskim, (1858-1882), „Przegląd Humanistyczny” 44(2000), nr 1-2, s. 151-172.

Chelbowska E., Stracone gniazdo. Norwid – Szermentowski, „Studia Norwidiana” 34(2016), s. 81-99.

Chlebowska E., Norwid sztukmistrz nieznany, Lublin 2013.

Dobraczyński J., Opowieść o Juliuszu i Zofii, w: tenże, Wielkość i świętość. Eseje, Warszawa 1958, s. 275-287.

Dwa głosy o sztuce. Klaczko i Norwid, wstęp: E. Nowicka, K. Kuczyńska, oprac. tekstu i komentarze: K. Kuczyńska, Poznań 2009.

Gerson W., Kartka z pamiętnika, „Tygodnik Ilustrowany” 1888, nr 288, s. 12.

Grochala A., Juliusz Kossak jako karykaturzysta, „Spotkania z Zabytkami” 2016, nr 11-12, s. 53-55.

Konstantynów D., Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych (1858-1860). Z historii życia artystycznego Warszawy połowy XIX wieku, Warszawa 2012.

Krzywka L., Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński (1826-1873), Wrocław 1994.

Masłowski M., Juliusz Kossak, Warszawa 1984.

Melbechowska-Luty A., Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001.

Mrożek-Myszkowska J., „Dziedzictwo” Zofii Kossak – próba monografii, Toruń 2012.

Olszański K., Juliusz Kossak, wyd. 2 poszerzone, Kraków 2000.

Ryszkiewicz A., Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim, Wrocław 1953.

Szermentowski E., Norwid o Józefie Szermentowskim, „Zeszyty Kieleckie” 1(1971).

Trojanowiczowa Z., Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid – Julian Klaczko, Warszawa 1981.

Wiercińska J., Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław 1969.

Witkiewicz S., Juliusz Kossak, Warszawa 1900.

Wójcik A., „Dramat w seraju” – „Dziewczyna w kąpieli”. Wokół obrazu Pantaleona Szyndlera (1880), „Biuletyn Historii Sztuki” 2014, nr 2, s. 219-240.

Wójcik A., Stanisław Chlebowski, „Nadworny Farbiarz Jego Sułtańskiej Mości”. Życie i twórczość, Warszawa 2016.

Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki, t. II: Spór o rację bytu polskiej sztuki narodowej (1857-1891). Warszawska krytyka artystyczna (1875-1890), oprac. I. Jakimowicz, A. Porębska (wstęp I. Jakimowicz, antologia tekstów), Warszawa 1961.

Published
2020-12-29
Section
Materials