Kaaba versus Ringtheater – the Holy Cross Church – Warsaw’s pogrom”: Two worlds and three tragedies in Modlitwa (1882) by Cyprian Norwid

  • Bogdan Burdziej Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Keywords: Cyprian Norwid, Romantic literature, literature and history, literary parable, literary prayer, Ringtheater, Vienna, pogrom, Warsaw pogrom of Jews in 1881, Islam in literature, Kaaba in literature, Muslim rosary in literature

Abstract

The article focuses on Modlitwa, a small piece of prose written by Cyprian Norwid in his late literary output. Through the single phrase “impressed by the Viennese Theatre” we see (in an Islamic-Arabic costume) that the plot and other components of the piece draw on three tragic events, directly preceding its writing (in January of 1882): the Ringtheater fire on 8 December 1881 and two Warsaw disasters—the panic in the Holy Cross Church during the 25 December Christmas Mass, and the partially related three-day-long pogrom of the Jewish community on 25–27 December of that year. Uncovering these contexts, as suggested by Norwid, makes it possible to interpret Modlitwa as a parable which, by criticizing the secularization of today’s people, shows the way towards God and the fullness of prayer.

Author Biography

Bogdan Burdziej, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Bogdan Burdziej – Profesor, dr hab., historyk literatury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor książek: Inny świat ludzkiej nadziei. „Szkice” Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej (1991); Super flumina Babylonis. Psalm 136(137) w literaturze polskiej XIX i XX wieku (1998); Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku (2014).Współredaktor tomów zbiorowych: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia (2001), Poezja i astronomia (2006), Sienkiewicz dzisiaj. Formy (nie)obecności(2010), Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich (nr czasopisma „Litteraria Copernicana, 2011), Wiktor Gomulicki znany i nieznany (2012); Profesor – Pamięci Artura Hutnikiewicza (nr „Litteraria Copernicana, 2016). Wydał: A. Szymański, Szkice (1998), F. Łasiewicki, Pamiętniki Woźnego Cenzury (1995), F. Jaskólski, Pasterze na Bachorzy. Sielanki kujawskie (2005)

References

Burdziej B., „Lalka” Prusa o genezie pogromu warszawskiego (1881). Rekonesans problemu, [w:] Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”, red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998, s. 171-192.

Burdziej B., Marii Konopnickiej Modlitwy po pogromie warszawskim 1881 roku, [w:] Maria Konopnicka. Nowe studia i szkice, red. J.Z. Białek, T. Budrewicz, Kraków 1995, s. 51-62.

Burdziej B., Refleksja poetycka Wiktora Gomulickiego o Żydach po pogromie warszawskim 1881 roku, Acta UNC, Filol. Pol. (1998), z. 51, s. 23-43.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.

Gadamska-Serafin R., Świat arabsko-muzułmański w dziełach Norwida. Inspiracje i źródła, [w:] Kulturowy wymiar twórczości Norwida, red. J.C. Moryc, R. Zajączkowski, Lublin 2016, s. 39-83.

Gomulicki J.W., Metryki i objaśnienia, [w:] PWsz VII, 639.

Grzegorzek W., Dogmat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Rozprawa historyczno-dogmatyczna, Tarnów 1855.

Historische Bilder zu Ringtheater https://austria-forum.org/af/Bilder_und_Videos/Historische_Bilder_IMAGNO/Ringtheater

Niewczas Ł., Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida, Lublin 2013.

Pelczar J., Ziemia Święta i islam czyli Szkice z pielgrzymki do Ziemi Świętej, którą w roku 1872 odbył i opisał …, cz. 2: Islam, Lwów 1875.

[Reiff A.?], Kilka słów z powodu warszawskich rozruchów, „Kurier Paryski” 1882, nr 9 z 15 stycznia, s. 2-3.

Strojnowski S., Ziemia i jej mieszkańcy. Opisy malownicze krajów, ludów i obyczajów; z najcelniejszych autorów ojczystych i cudzoziemskich, oraz własnych prac, t. I, Warszawa 1881.

Urbański A., Prolog, wygłoszony na scenie lwowskiej dnia 19 grudnia 1881 podczas przedstawienia danego na rzecz ofiar pożaru w wiedeńskim Ringtheater, [w:] Utwory poetyczne, wyd. 3, Lipsk 1884.

Published
2020-12-29
Section
Materials