Euphemia Tudor Kleczkowska and Ketty Kleczkowska-Kierkpatrick

  • Elżbieta Lijewska Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University
Keywords: Cyprian Norwid; Euphemia Tudor Kleczkowska; Ketty Kleczkowska-Kierkpatrick; biography, 19th-century Polish emigration

Abstract

The article discusses Cyprian Norwid’s contacts with more distant relatives: Euphemia Tudor, daughter of Frederic Tudor and wife of the diplomat Michał Kleczkowski; and Ketty Carter, wife of Colonel Kornel Kleczkowski (and after his death, wife of Thomas Edward Kierkpatrick). Both these couples were used by Norwid as subject to his deliberations on mixed marriages of Poles with American and English women. The author is painstakingly collecting any available data on both Norwid's relatives, hoping for her knowledge of the relationships to expand.

References

Allen C., The history of the Amierican Pro-Cathedral, Church of the Holy Trinity, Paris (1815-1980), Bloomington 2013.

Bartkowski J., Spis Polaków zmarłych w emigracji od roku 1831, oprac. L. Krawiec, Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. VII/VIII, Rzym 1985.

Chmielewski J., Michał Aleksander Kleczkowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII, Wrocław: Ossolineum 1967, s. 559-560.

Frederic Tudor Ice King. Taken from the Proceedings of the Massachusetts Historical Society, November 1933 http://www.iceharvestingusa.com/Frederic%20Tudor%20Ice%20King.html (dostęp: 20.02.2015)

The Hutchinson Family Or The Descendants Of Barnard Hutchinson. Compiled by Perley Derby, Salem, Essex Institute Press: 1870.

The Kirkpatrick Family Archives (portal genealogiczny) http://genealogy.kirkpatrickaustralian.com/archives/getperson.php?personID=I10995&tree=TKA (dostęp: 20.02.2015).

Merzbach Ch., Oficerowie polscy w armii belgijskiej, „Przegląd Współczesny” 41(1932), nr 120.

Montezuma, My note book „The Art Amateur” 13(1885), No 5 (October 1), s. 88-89.

Norwid C., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. IX-XI, Warszawa: PIW 1976.

Pług A., Michał Alexander hr. Kleczkowski, „Kłosy” 1886, nr 1093.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., przy współudziale J. Czarnomorskiej, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I: 1821-1860, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2007.

Trojanowiczowa Z., Lijewska E., przy współudziale M. Pluty, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2007.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Grzeszczak I., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. III: Aneks. Bibliografia. Indeksy, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2007.

Tudor J., Deacon Tudor’s Diary. […] A Record Of More Or Less Important Events In Boston, from 1733 to 1793. By An Eye Witness, ed. by W. Tudor, Boston 1896.

Weightam G., The Frozen-Water Trade: A True Story, Hachette Books 2004.

„The Wichita Daily Eagle”, December 10, 1908, http://www.newspapers.com/newspage/63174184/ (dostęp: 20.02.2015)

„The Wichita Beacon”, June 30, 1914, cyt. za: http://specialcollections.wichita.edu/collections/local_history/tihen/pdf/People&Places/Navas.PDF (dostęp: 20.02.2015)

Published
2020-05-08
Section
Materials