The Family as the milieu of pro-social and volontaristic formation of children

  • Wiesław Przygoda The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: family; social formation; pro-social education; caritas; charity formation; voluntary organization

Abstract

One of the problems of the modern family are weak personal bonds between the spouses as well as between the parents and children. In Europe, and also in Poland, there are fewer and fewer multigenerational families; two-generational or even one-generational ones dominate. Moreover, taking into consideration the fact of low fertility in families the process of pro-social and volontaristic formation in the family appears as a challenge to the contemporary family. Success of the process of pro-social and volontaristic formation in the family depends on several factors, like: the full composition of the family, the family atmosphere, the number of children in the family, the mother’s career, the financial situation of the family and the family's religiousness. However, the most important condition for attaining success of the process is discovering, especially by the parents, God's plan, according to which the family is the least social unit and an irreplaceable community of love. Only a family trying to realize such a model of family life is able to bring up the kind of beautiful man who not only can „be with others”, but also „be for others”.

References

Adamski F. (red.): Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 2005.

Białas M., Ruszkiewicz D. (red.): Oblicza miłości w pedagogice. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 2007.

Bieleń R. (red.): W służbie rodziny. Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie 2000.

Biernat J.: Procesy uspołecznienia w rodzinach mało- i wielodzietnych. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 1991.

Clarke D.: Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdańsk: GWP 2005.

Dudziak U.: Wychowanie do miłości. Częstochowa: „Educator” 2002.

Gorbaniuk J., Parysiewicz B. (red.): Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Kalinowski M.: Wolontariat w życiu rodziny. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 nr 10 s. 151-163.

Koral J.: Szkolne Koła Caritas jako przykład wolontariatu młodzieży. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 39-58.

Łobocki M.: Altruizm a wychowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS 1998.

Matyjas B. (red.): Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Kielce: Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska 2009.

Parysiewicz B.: Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Parysiewicz B.: Wartości w wychowaniu do miłości. W: Rodzina. Historia i współczesność. Red. W. Korzeniowska, U. Szuścik. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2005 s. 251-264.

Różańska-Kowal J.: Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich. Kraków: Wydawnictwo Impuls 2009.

Rutkowska D., Szuster A. (red.): O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008.

Ryś M.: Wychowanie do miłości. W: Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży. Red. M. Ryś. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2006 s.151-170.

Wilk J.: Rodzina pierwszą szkołą miłości. W: Wychowanie do życia w rodzinie. Red. G. Witaszek, R. Podpora. Lublin: Wydawnictwo UMCS 1996 s. 59-94.

Published
2021-01-29
Section
Articles