Recenzenci

13(49) 2021
Monika Adamczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Alina Betlej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aleksander Bobko, Uniwersytet Rzeszowski
Adam Bobryk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku
Robert Borkowski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Monika Maria Brzezińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Lech Buczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. Piotr Burgoński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. Sławomir Bylina, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Silvia Capíková, Comenius University in Bratislava, Słowacja
Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Uniwersyet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rafał Czachor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Jakub Czopek, Uniwersytet Rzeszowski
Jacek Dąbała, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Długosz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Małgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Zbigniew Dziubiński, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Dominika Dziwisz, Uniwersytet Jagielloński
Mohd Sofian Omar Fauzee, Universiti Utara Malaysia, Malezja
Krzysztof Fedorowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Maria Joanna Gondek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, Litwa
Tomasz Jarocki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jarosław Kinal, Uniwersytet Rzeszowski
Karol Klauza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. Józef Kloch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Rafał Kopeć, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Marcin Kosienkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tadeusz Kowalewski, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Izabela Krasiejko, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Daria Krzewniak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Edyta Krzysztofik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski
Bogusława Lachowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Małgorzata Latoch-Zielińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
ks. Rafał Leśniczak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Artur Lis, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wojciech Lis, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Monika Maciejewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jolanta Maćkowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Malkhaz Makashvili, Ilia State University, Gruzja
Agnieszka Marek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
o. Jan Mazur, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Agnieszka Michalska-Żyła, Uniwersytet Łódzki
Maciej Münnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. Robert Nęcek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Paweł Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski
Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Izabela Oleksiewicz, Politechnika Rzeszowska,
Piotr Olszewski, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ivan Pankevych, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, Ukraina
Krzysztof Piróg, Uniwersytet Rzeszowski
Beata Piskorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lidia Pokrzycka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Magdalena Pokrzywa, Uniwersytet Rzeszowski
Jaroslaw Rabiński, Instytut Pamięci Narodowej
Adam Radomyski, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Grzegorz Rdzanek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mirosław Rewera, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zbigniew Rykiel, Uniwersytet Rzeszowski
Oksana Shelemei, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraina
Urszula Soler, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Elżbieta Subocz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ryszard Suduł, Akademia Zamojska
Dominik Szczepański, Uniwersytet Rzeszowski
Magdalena Szpunar, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Szulich, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wioletta Szymczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jaroslav Ušiak, Univerzita Mateja Bela w Banskej Bystrici, Słowacja
Katarzyna Wojtanowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
Marta Wójcicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Janina M. Zabielska, samodzielny badacz
Teresa Zbyrad, Uniwersytet Rzeszowski
Mariusz Zemło, Uniwersytet w Białymstoku
Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Magdalena Żardecka, Uniwersytet Rzeszowski

12(48) 2020
Monika Adamczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Monika Białek, Uniwersytet Gdański
Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski
Aleksander Bobko, Uniwersytet Rzeszowski
Wojciech Brakowiecki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Stanisław Dubaj, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Dorota Gizicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Magdalena Hodalska, Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie
ks. Witold Jedynak, Uniwersytet Rzeszowski
Stanislav Konečný, Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Słowacja)
Oleksandr Kuchyk, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina)
Joanna Kulska, Uniwersytet Opolski
Marek Leszczyński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mariola Marczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Marcin Maron Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Juraj Marušiak, Slovak Academy of Sciences Bratislava (Słowacja)
Michał A. Michalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
ks. Robert Nęcek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ivan Pankevych, Uniwersytet Zielonogórski
ks. Paweł Prüfer, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dorota Rynkowska, Uniwersytet Rzeszowski
Marcin Szewczyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Sylwia Szostak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Justyna Szulich-Kałuża, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Arkadiusz Wąsiński, Uniwersytet Łódzki
Wojciech Wciseł, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. Artur Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Janina M. Zabielska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Teresa Zbyrad, Uniwersytet Rzeszowski
Mariusz Zemło, Uniwersytet w Białymstoku

11(47) 2019
Wincenty Baluk, Dawid Błaszczak, Lech Jańczuk, Krzysztof Jurek, Justyna Kięczkowska, Beata Kosowska-Gąstoł, Emilia Kramkowska, Katarzyna Lenart-Kłooe, Jan Mazur OSPPE, Magdalena Musiał-Karg, Konrad Pawłowski, ks. Paweł Prüfer, Monika Przybysz, Waldemar Wojtasik, Dariusz Wybranowski, Wojciech Sokół, Andrzej Szeptycki, Krzysztof Sztalt, Andrzej Tarczyński, Agnieszka Zaręba, Mariusz Zemło

10(46) 2018

Wiesław GUMUŁA, Krzysztof JUREK, Agnieszka KASIŃSKA, Martyna KAWIŃSKA, Anna KWAK, Ewa MARCINIAK, Jan MAZUR OSPPE, Mirosław MURAT, Monika PRZYBYSZ, Grzegorz RONEK, Anna SZAFRANEK, Anna ŚLIZ, Dariusz WADOWSKI, Bogdan WIĘCKIEWICZ, Waldemar WOJTASIK, Dariusz WYBRANOWSKI, Agnieszka ZARĘBA

9(45) 2017

Małgorzata ADAMIK-SZYSIAK, Jerzy BABIAK, Dawid BŁASZCZAK, Olga BRUSYLOVSKA, Krzysztof JUREK, Vazha KAKABADZE, Elena KOVSHAR, Mariusz KOLCZYŃSKI, Stanisław KOWALCZYK, Artur J. KOŻUCH, Piotr KULAS, Jan MAZUR, Mirosław MURAT, Grażyna ROMAŃCZUK-WORONIECKA, Tomasz SŁOMKA, Jacek SOBCZAK, Matteo TARANTINO, Simone TOSONI, Agnieszka ZARĘBA, Maciej ZASTEMPOWSKI, Mariusz ZEMŁO

8(44) 2016

Przemysław ADAMCZEWSKI, Joanna BIELECKA-PRUS, Andrzej GIL, Grzegorz GIL, Spasimir DOMARADZKI, Dariusz KONDRAKIEWICZ, Kazimierz KORAB, Anna KRASNODĘBSKA, Anna KWAK, Mariusz RUSZEL, Tomasz STĘPNIEWSKI, Jacek SOBCZAK, Urszula SOLER, Andrzej SZABACIUK, Justyna SZULICH-KAŁUŻA, Andrzej TARCZYŃSKI, Łukasz TOMCZAK, Dariusz WADOWSKI, Wojciech WCISEŁ, Bogdan WIĘCKIEWICZ, Agata WŁODKOWSKA-BAGAN, Agnieszka ZARĘBA, Radosław ZENDEROWSKI

7(43) 2015

Małgorzata ADAMIK-SZYSIAK, Alina BETLEJ, Wojciech FURMAN, Andrzej GIL, Mariusz KOLCZYŃSKI, Stanisław KOWALCZYK, Katarzyna MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA, Agnieszka MAREK, Jan MAZUR, Sebastian PIĘTKOWSKI, Sławomir PILIPIEC, Maciej RAŚ, Aleksandra SEKLECKA, Małgorzata STEFANIUK, Agnieszka STĘPIŃSKA, Wioletta SZYMCZAK, Robert WISZNIOWSKI, Marcin ZAREMBA, Radosław ZENDEROWSKI

6(42) 2014

Henryk CHAŁUPCZAK, Leon DYCZEWSKI OFMConv, Marian FILIPIAK, Wojciech FURMAN, Agnieszka MAREK, Halina MIELICKA-PAWŁOWSKA, Dorota PIONTEK, Beata PISKORSKA, Marcin POMARAŃSKI, ks. Paweł PRÜFER, Maciej RAJEWSKI, Marek REMBIERZ, Beata ROMISZEWSKA, Grzegorz RONEK, Michał SKRZYPEK, Anna SUGIER-SZEREGA, Adam SZAFRAŃSKI, Agnieszka TURSKA-KAWA, Krzysztof WIELECKI, Marek WIERZBICKI, Jacek WOJNICKI, Waldemar WOJTASIK, Grażyna WORONIECKA, Mariusz ZEMŁO, Wojciech ZIĘTARA

5(41) 2013

Joanna BIELECKA-PRUS, Zbigniew CZACHÓR, Marek CZAJKOWSKI, Leon DYCZEWSKI OFMConv, Aniela DYLUS, Marian FILIPIAK, Grzegorz GAWRON, Wojciech GIZICKI, Iwona HOFMAN, Tomasz JAROCKI, Kazimierz KONDRAT,

Justyna KOWALCZYK, Stanisław LIS, Jan MAZUR OSPPE, Andrzej MISZCZUK, Andrzej PIASECKI, Krzysztof PIRÓG, Jadwiga PLEWKO, Katarzyna RADZIK-MARUSZAK, Beata ROMISZEWSKA, Tadeusz SZCZUREK, Beata SZLUZ, Zenon TREJNIS, Dariusz WADOWSKI

4(40) 2012

Bożena DZIEMIDOK-OLSZEWSKA, Marian FILIPIAK, Małgorzata HALICKA, Iwona HOFMAN, ks. Stanisław KOWALCZYK, ks. Janusz MARIAŃSKI, Jan MAZUR OSPPE, Peter-Ulrich MERZ-BENZ, Włodzimierz PAWLUCZUK, Jadwiga PLEWKO, Katarzyna POKORNA-IGNATOWICZ, Wojciech SOKÓŁ, Beata SZLUZ, Piotr SZULICH, Robert SZWED, Stanisław WÓJCIK

3(39) 2011

Ks. Janusz Balicki, Jacek Dąbała, Leon Dyczewski OFMConv, Roman Dzwonkowski SAC, ks. Stanisław Fel. Marian Filipiak. Małgorzata Halicka, Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Jedynak, Jan Mazur OSPPE, Krzysztof Motyka, Janusz Mucha, Andrzej Sadowski. Wojciech Sokół. Józef Styk, ks. Jan Szymczyk, Elżbieta Tarkowska

2(38) 2010

Ewa Albińska, Leon Dyczewski OFMConv, Roman Dzwonkowski SAC, . Stanisław Fel, Stanisław Kosiński, Piotr Kryczka, Maria Libiszowska-Żółtkowska, ks. Stanisław Lis, ks. Janusz Mariański, Daniel Markowski, Jan| Mazur OSPPE, Grażyna Woroniecka, Stanisław Wójcik

1(37) 2009

Ks. Czesław Bartnik, Leon Dyczewski OFMConv, Roman Dzwonkowski SAC, ks. Stanisław Fel, Marian Filipiak, Jan Jachymek, Stanisław Jedynak, Stanisław Jędrzejewski, Stanisław Kosiński, Piotr Kryczka, ks. Janusz Mariański, Jan Mazur OSPPE, Grażyna Woroniecka