The Civil Referendum Initiative in 3rd Republic of Poland at the Countrywide Level

Keywords: civil referendum initiative; Polish political system

Abstract

The article is analysis the institution of the civil referendum initiative in Poland at the countrywide level. Its target is verification two hypothesis: 1) initiative is used only by political opposition, which wants to influence government and show society as party representing its interests, 2) goverment think this form of democracy as instrument of populist struggle of power.

References

Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław: Wydawnictwo UWr 1993.

Bankowicz M., Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków: Wydawnictwo UJ 2006.

Grabowska S., Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów: Wydawnictwo UR 2009.

Kuciński J., Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2005.

Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2001.

Published
2020-02-21
Section
Articles